Παρακολούθηση
Giancarlo Consolo
Giancarlo Consolo
Associate Professor of Mathematical Physics, University of Messina, Italy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unime.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Direct observation of a propagating spin wave induced by spin-transfer torque
M Madami, S Bonetti, G Consolo, S Tacchi, G Carlotti, G Gubbiotti, ...
Nature nanotechnology 6 (10), 635-638, 2011
4222011
Experimental evidence of self-localized and propagating spin wave modes in obliquely magnetized current-driven nanocontacts
S Bonetti, V Tiberkevich, G Consolo, G Finocchio, P Muduli, F Mancoff, ...
Physical review letters 105 (21), 217204, 2010
2262010
Micromagnetic simulations using graphics processing units
L Lopez-Diaz, D Aurelio, L Torres, E Martinez, MA Hernandez-Lopez, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 45 (32), 323001, 2012
1392012
Nonlinear frequency and amplitude modulation of a nanocontact-based spin-torque oscillator
PK Muduli, Y Pogoryelov, S Bonetti, G Consolo, F Mancoff, J Åkerman
Physical Review B 81 (14), 140408, 2010
1082010
Power and linewidth of propagating and localized modes in nanocontact spin-torque oscillators
S Bonetti, V Puliafito, G Consolo, VS Tiberkevich, AN Slavin, J Åkerman
Physical Review B 85 (17), 174427, 2012
722012
Excitation of self-localized spin-wave bullets by spin-polarized current in in-plane magnetized magnetic nanocontacts: A micromagnetic study
G Consolo, B Azzerboni, G Gerhart, GA Melkov, V Tiberkevich, AN Slavin
Physical Review B 76 (14), 144410, 2007
712007
A numerical solution of the magnetization reversal modeling in a permalloy thin film using fifth order Runge–Kutta method with adaptive step size control
A Romeo, G Finocchio, M Carpentieri, L Torres, G Consolo, B Azzerboni
Physica B: Condensed Matter 403 (2-3), 464-468, 2008
632008
Oscillatory transient regime in the forced dynamics of a nonlinear auto oscillator
Y Zhou, V Tiberkevich, G Consolo, E Iacocca, B Azzerboni, A Slavin, ...
Physical Review B 82 (1), 012408, 2010
622010
Micromagnetic study of the above-threshold generation regime in a spin-torque oscillator based on a magnetic nanocontact magnetized at an arbitrary angle
G Consolo, B Azzerboni, L Lopez-Diaz, G Gerhart, E Bankowski, ...
Physical Review B 78 (1), 014420, 2008
502008
Combined frequency-amplitude nonlinear modulation: Theory and applications
G Consolo, V Puliafito, G Finocchio, L Lopez-Diaz, R Zivieri, L Giovannini, ...
IEEE Transactions on Magnetics 46 (9), 3629-3634, 2010
492010
Magnetization dynamics in nanocontact current controlled oscillators
G Consolo, L Lopez-Diaz, L Torres, B Azzerboni
Physical Review B 75 (21), 214428, 2007
482007
Estimation of the impact probability in domino effects due to the projection of fragments
R Lisi, G Consolo, G Maschio, MF Milazzo
Process Safety and Environmental Protection 93, 99-110, 2015
472015
Boundary conditions for spin-wave absorption based on different site-dependent damping functions
G Consolo, L Lopez-Diaz, L Torres, B Azzerboni
IEEE transactions on magnetics 43 (6), 2974-2976, 2007
452007
Spread of infectious diseases in a hyperbolic reaction-diffusion susceptible-infected-removed model
E Barbera, G Consolo, G Valenti
Physical Review E 88 (5), 052719, 2013
392013
Magnetization dynamics driven by the combined action of ac magnetic field and dc spin-polarized current
G Finocchio, I Krivorotov, M Carpentieri, G Consolo, B Azzerboni, L Torres, ...
Journal of applied physics 99 (8), 08G507, 2006
352006
About identification of scalar Preisach functions of soft magnetic materials
G Consolo, G Finocchio, M Carpentieri, E Cardelli, B Azzerboni
IEEE transactions on magnetics 42 (4), 923-926, 2006
352006
Trends in spin-transfer-driven magnetization dynamics of and magnetic tunnel junctions
G Finocchio, G Consolo, M Carpentieri, A Romeo, B Azzerboni, L Torres, ...
Applied physics letters 89 (26), 262509, 2006
322006
Pattern formation and modulation in a hyperbolic vegetation model for semiarid environments
G Consolo, C Currò, G Valenti
Applied Mathematical Modelling 43, 372-392, 2017
312017
Mathematical modeling and numerical simulation of domain wall motion in magnetic nanostrips with crystallographic defects
G Consolo, C Currò, E Martinez, G Valenti
Applied Mathematical Modelling 36 (10), 4876-4886, 2012
292012
Nonstationary magnetization dynamics driven by spin transfer torque
G Siracusano, G Finocchio, A La Corte, G Consolo, L Torres, B Azzerboni
Physical Review B 79 (10), 104438, 2009
262009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20