Παρακολούθηση
Ignatios Deligiannis
Ignatios Deligiannis
Professor, International Hellenic University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα it.teithe.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An experimental investigation of personality types impact on pair effectiveness in pair programming
P Sfetsos, I Stamelos, L Angelis, I Deligiannis
Empirical Software Engineering 14 (2), 187-226, 2009
1132009
An empirical investigation of an object-oriented design heuristic for maintainability
I Deligiannis, M Shepperd, M Roumeliotis, I Stamelos
Journal of Systems and Software 65 (2), 127-139, 2003
1122003
A controlled experiment investigation of an object-oriented design heuristic for maintainability
I Deligiannis, I Stamelos, L Angelis, M Roumeliotis, M Shepperd
Journal of Systems and Software 72 (2), 129-143, 2004
1012004
A review of experimental investigations into object-oriented technology
IS Deligiannis, M Shepperd, S Webster, M Roumeliotis
Empirical Software Engineering 7 (3), 193-231, 2002
642002
Investigating the impact of personality types on communication and collaboration-viability in pair programming–an empirical study
P Sfetsos, I Stamelos, L Angelis, I Deligiannis
International conference on extreme programming and agile processes in …, 2006
592006
An empirical study on students’ ability to comprehend design patterns
A Chatzigeorgiou, N Tsantalis, I Deligiannis
Computers & Education 51 (3), 1007-1016, 2008
422008
An empirical study on the reuse of third-party libraries in open-source software development
A Zaimi, A Ampatzoglou, N Triantafyllidou, A Chatzigeorgiou, A Mavridis, ...
Proceedings of the 7th Balkan Conference on Informatics Conference, 1-8, 2015
342015
A framework for teaching software testing using F/OSS methodology
SK Sowe, I Stamelos, I Deligiannis
IFIP International Conference on Open Source Systems, 261-266, 2006
292006
Probabilistic evaluation of object-oriented systems
N Tsantalis, A Chatzigeorgiou, G Stephanides, I Deligiannis
10th International Symposium on Software Metrics, 2004. Proceedings., 26-33, 2004
162004
A methodology on extracting reusable software candidate components from open source games
A Ampatzoglou, I Stamelos, A Gkortzis, I Deligiannis
Proceeding of the 16th International Academic MindTrek Conference, 93-100, 2012
132012
Assessing change proneness at the architecture level: An empirical validation
EM Arvanitou, A Ampatzoglou, K Tzouvalidis, A Chatzigeorgiou, ...
2017 24th Asia-Pacific Software Engineering Conference Workshops (APSECW …, 2017
102017
Investigating the impact of personality and temperament traits on pair programming: A controlled experiment replication
P Sfetsos, P Adamidis, L Angelis, I Stamelos, I Deligiannis
2012 eighth international conference on the quality of information and …, 2012
92012
A comparative study on the effectiveness of patterns in software libraries and standalone applications
P Sfetsos, A Ampatzoglou, A Chatzigeorgiou, I Deligiannis, I Stamelos
2014 9th International Conference on the Quality of Information and …, 2014
82014
Selecting refactorings: an option based approach
A Mavridis, A Ampatzoglou, I Stamelos, P Sfetsos, I Deligiannis
2012 Eighth International Conference on the Quality of Information and …, 2012
52012
KINISIS, a graphical XQuery language
E Keramopoulos, A Pliakas, K Tsekos, I Deligiannis
Symposium on Information and Knowledge Management, 2011
52011
Lessons learned from an open-source University project
P Basdaras, K Chalkias, A Chatzigeorgiou, I Deligiannis, P Tsakiri, ...
WSEAS TRANSACTIONS ON ADVANCES IN ENGINEERING EDUCATION 3 (5), 317, 2006
42006
Change impact analysis: A systematic mapping study
M Kretsou, EM Arvanitou, A Ampatzoglou, I Deligiannis, VC Gerogiannis
Journal of Systems and Software 174, 110892, 2021
32021
Assessing the evolution of quality in Java libraries
T Chaikalis, A Chatzigeorgiou, A Ampatzoglou, I Deligiannis
Proceedings of the 7th Balkan Conference on Informatics Conference, 1-4, 2015
32015
Heterogeneous Personalities Perform Better in Pair Programming: The Results of a Replication Study.
P Sfetsos, P Adamidis, L Angelis, I Stamelos, I Deligiannis
Software Quality Professional 15 (4), 2013
32013
Software architecture reconstruction via a genetic algorithm: Applying the move class refactoring
T Maikantis, AA Tsintzira, A Ampatzoglou, EM Arvanitou, ...
24th Pan-Hellenic Conference on Informatics, 135-139, 2020
22020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20