Παρακολούθηση
Feng Duan
Feng Duan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mavs.uta.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Combinatorial Testing: Theory and Practice
DR Kuhn, R Bryce, F Duan, LS Ghandehari, Y Lei, RN Kacker
Advances in Computers 99, 1-66, 2015
652015
Constraint Handling In Combinatorial Test Generation Using Forbidden Tuples
L Yu, F Duan, Y Lei, R N. Kacker, DR Kuhn
Software Testing, Verification and Validation Workshops (ICSTW), 2015 IEEE …, 2015
502015
Combinatorial Test Generation For Software Product Lines Using Minimum Invalid Tuples
L Yu, F Duan, Y Lei, RN Kacker, DR Kuhn
High-Assurance Systems Engineering (HASE), 2014 IEEE 15th International …, 2014
232014
The tail at scale: how to predict it?
M Nguyen, Z Li, F Duan, H Che, H Jiang
8th USENIX Workshop on Hot Topics in Cloud Computing (HotCloud 16), 2016
192016
Testing TLS using planning-based combinatorial methods and execution framework
DE Simos, J Bozic, B Garn, M Leithner, F Duan, K Kleine, Y Lei, F Wotawa
Software quality journal 27 (2), 703-729, 2019
162019
Optimizing ipog's vertical growth with constraints based on hypergraph coloring
F Duan, Y Lei, L Yu, RN Kacker, DR Kuhn
2017 IEEE International Conference on software testing, verification and …, 2017
122017
Improving IPOG's Vertical Growth Based on a Graph Coloring Scheme
F Duan, L Yu, Y Lei, R N. Kacker, DR Kuhn
Software Testing, Verification and Validation Workshops (ICSTW), 2015 IEEE …, 2015
102015
A multi-objective scheduling strategy based on moga in cloud computing environment
Z Lei, J Xiang, Z Zhou, F Duan, Y Lei
2012 IEEE 2nd International Conference on Cloud Computing and Intelligence …, 2012
92012
An approach to t-way test sequence generation with constraints
F Duan, Y Lei, RN Kacker, DR Kuhn
2019 IEEE International Conference on Software Testing, Verification and …, 2019
82019
Combining model refinement and test generation for conformance testing of the IEEE PHD protocol using abstract state machines
A Bombarda, S Bonfanti, A Gargantini, M Radavelli, F Duan, Y Lei
IFIP International Conference on Testing Software and Systems, 67-85, 2019
62019
Weighted combinatorial sequence testing for the TLS protocol
B Garn, DE Simos, F Duan, Y Lei, J Bozic, F Wotawa
2019 IEEE International Conference on Software Testing, Verification and …, 2019
62019
Testing tls using combinatorial methods and execution framework
DE Simos, J Bozic, F Duan, B Garn, K Kleine, Y Lei, F Wotawa
IFIP International Conference on Testing Software and Systems, 162-177, 2017
62017
Ipso: A scaling model for data-intensive applications
Z Li, F Duan, M Nguyen, H Che, Y Lei, H Jiang
2019 IEEE 39th International Conference on Distributed Computing Systems …, 2019
32019
Combinatorial Testing: Theory and Practice, Section 8.
DR Kuhn, R Bryce, F Duan, L Ghandehari, Y Lei, RN Kacker
22015
A unified scaling model in the era of big data analytics
Z Li, F Duan, H Che
Proceedings of the 3rd International Conference on High Performance …, 2019
12019
Advanced Algorithms for Combinatorial and Sequential Test Generation with Constraints
F Duan
The University of Texas at Arlington, 2021
2021
A Novel Approach to Providing Elaborate Virtual Block Storage Services in Cloud Computing
Z Lei, Y Bi, B Hu, F Duan, J Xiang, Y Lei, L Zhang
2012 International Conference on Control Engineering and Communication …, 2012
2012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17