Παρακολούθηση
Ákos Lédeczi
Ákos Lédeczi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα vanderbilt.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The flooding time synchronization protocol
M Maróti, B Kusy, G Simon, A Lédeczi
Proceedings of the 2nd international conference on Embedded networked sensor …, 2004
32022004
Sensor network-based countersniper system
G Simon, M Maróti, A Lédeczi, G Balogh, B Kusy, A Nádas, G Pap, J Sallai, ...
Proceedings of the 2nd international conference on Embedded networked sensor …, 2004
8982004
The generic modeling environment
A Ledeczi, M Maroti, A Bakay, G Karsai, J Garrett, C Thomason, ...
Workshop on Intelligent Signal Processing, Budapest, Hungary 17 (01), 2001, 2001
8212001
Composing domain-specific design environments
Á Lédeczi, A Bakay, M Maroti, P Volgyesi, G Nordstrom, J Sprinkle, ...
Computer 34 (11), 44-51, 2001
7702001
Model-integrated development of embedded software
G Karsai, J Sztipanovits, A Ledeczi, T Bapty
Proceedings of the IEEE 91 (1), 145-164, 2003
6222003
Radio interferometric geolocation
M Maróti, P Völgyesi, S Dóra, B Kusý, A Nádas, Á Lédeczi, G Balogh, ...
Proceedings of the 3rd international conference on Embedded networked sensor …, 2005
4092005
Simulation-based optimization of communication protocols for large-scale wireless sensor networks
G Simon, P Volgyesi, M Maróti, A Ledeczi
IEEE aerospace conference 3, 31339-31346, 2003
3292003
Metamodeling-rapid design and evolution of domain-specific modeling environments
G Nordstrom, J Sztipanovits, G Karsai, Á Lédeczi
Proceedings ECBS'99. IEEE Conference and Workshop on Engineering of Computer …, 1999
2451999
Countersniper system for urban warfare
Á Lédeczi, A Nádas, P Völgyesi, G Balogh, B Kusy, J Sallai, G Pap, ...
ACM Transactions on Sensor networks (TOSN) 1 (2), 153-177, 2005
2152005
Tracking mobile nodes using rf doppler shifts
B Kusy, A Ledeczi, X Koutsoukos
Proceedings of the 5th international conference on Embedded networked sensor …, 2007
2012007
Shooter localization and weapon classification with soldier-wearable networked sensors
P Volgyesi, G Balogh, A Nadas, CB Nash, A Ledeczi
Proceedings of the 5th international conference on Mobile systems …, 2007
1872007
MILAN: A model based integrated simulation framework for design of embedded systems
A Bakshi, VK Prasanna, A Ledeczi
Proceedings of the 2001 ACM SIGPLAN workshop on Optimization of middleware …, 2001
1862001
Next generation (meta) modeling: web-and cloud-based collaborative tool infrastructure.
M Maróti, T Kecskés, R Kereskényi, B Broll, P Völgyesi, L Jurácz, ...
MPM@ MoDELS 1237, 41-60, 2014
1702014
Elapsed time on arrival: a simple and versatile primitive for canonical time synchronisation services
B Kusy, P Dutta, P Levis, M Maroti, A Ledeczi, D Culler
International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing 1 (4), 239-251, 2006
1682006
Shooter localization in urban terrain
M Maroti, G Simon, A Ledeczi, J Sztipanovits
Computer 37 (8), 60-61, 2004
1672004
Air quality monitoring with sensormap
P Völgyesi, A Nádas, X Koutsoukos, Á Lédeczi
2008 International Conference on Information Processing in Sensor Networks …, 2008
1352008
Composition and cloning in modeling and meta-modeling
G Karsai, M Maroti, Á Lédeczi, J Gray, J Sztipanovits
IEEE Transactions on Control Systems Technology 12 (2), 263-278, 2004
1322004
Radio interferometric tracking of mobile wireless nodes
B Kusy, J Sallai, G Balogh, A Ledeczi, V Protopopescu, J Tolliver, ...
Proceedings of the 5th international conference on Mobile systems …, 2007
1312007
Acoustic Ranging in Resource-Constrained Sensor Networks.
J Sallai, G Balogh, M Maroti, A Ledeczi, B Kusy
International Conference on Wireless Networks, 467-, 2004
1302004
An end-to-end domain-driven software development framework
A Agrawal, G Karsai, Á Lédeczi
Companion of the 18th annual ACM SIGPLAN conference on Object-oriented …, 2003
1202003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20