Παρακολούθηση
Alicia Petronela Rambu
Alicia Petronela Rambu
The Institute of Interdisciplinary Research, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, RAMTECH Center
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uaic.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Study on Ni-doped ZnO films as gas sensors
AP Rambu, L Ursu, N Iftimie, V Nica, M Dobromir, F Iacomi
Applied Surface Science 280, 598-604, 2013
1072013
Structural and optical characterization of Al-doped ZnO films prepared by thermal oxidation of evaporated Zn/Al multilayered films
GG Rusu, AP Râmbu, VE Buta, M Dobromir, D Luca, M Rusu
Materials Chemistry and Physics 123 (1), 314-321, 2010
662010
Influence of Fe-doping on the optical and electrical properties of ZnO films
AP Rambu, V Nica, M Dobromir
Superlattices and Microstructures 59, 87-96, 2013
572013
Optical and electrical properties of thermally oxidized bismuth thin films
S Condurache-Bota, N Tigau, AP Rambu, GG Rusu, GI Rusu
Applied Surface Science 257 (24), 10545-10550, 2011
552011
Ni doping effect on electrical conductivity of ZnO nanocrystalline thin films
A Yildiz, B Kayhan, B Yurduguzel, AP Rambu, F Iacomi, S Simon
Journal of Materials Science: Materials in Electronics 22, 1473-1478, 2011
522011
Sequential PLD in oxygen/argon gas mixture of Al-doped ZnO thin films with improved electrical and optical properties
T Coman, D Timpu, V Nica, C Vitelaru, AP Rambu, G Stoian, M Olaru, ...
Applied Surface Science 418, 456-462, 2017
352017
Influence of In doping on electro-optical properties of ZnO films
AP Rambu, D Sirbu, AV Sandu, G Prodan, V Nica
Bulletin of materials science 36, 231-237, 2013
302013
Influence of the substrate nature on the properties of ZnO thin films
AP Rambu, N Iftimie, GI Rusu
Materials Science and Engineering: B 177 (2), 157-163, 2012
302012
Structure and gas sensing properties of nanocrystalline Fe-doped ZnO films prepared by spin coating method
AP Rambu, C Doroftei, L Ursu, F Iacomi
Journal of Materials Science 48, 4305-4312, 2013
292013
Polycrystalline ZnO–In2O3 thin films as gas sensors
AP Rambu, D Sirbu, N Iftimie, GI Rusu
Thin Solid Films 520 (4), 1303-1307, 2011
282011
Efficient methane detection by Co doping of ZnO thin films
AP Rambu, N Iftimie, V Nica, M Dobromir, S Tascu
Superlattices and Microstructures 78, 61-70, 2015
262015
Effect of In incorporation on the structural, electrical, and gas sensing properties of ZnO films
AP Rambu, N Iftimie, V Nica
Journal of Materials Science 47, 6979-6985, 2012
262012
Effect of preparation conditions on the microstructural characteristics and optical properties of oxidized zinc films
AP Rambu, GI Rusu
Superlattices and Microstructures 47 (2), 300-307, 2010
232010
Broadband integrated beam splitter using spatial adiabatic passage
T Lunghi, F Doutre, AP Rambu, M Bellec, MP De Micheli, AM Apetrei, ...
Optics express 26 (21), 27058-27063, 2018
222018
Analysis of high-index contrast lithium niobate waveguides fabricated by high vacuum proton exchange
AP Rambu, AM Apetrei, F Doutre, H Tronche, M de Micheli, S Tascu
Journal of Lightwave Technology 36 (13), 2675-2684, 2018
192018
Lithium niobate waveguides with high-index contrast and preserved nonlinearity fabricated by a high vacuum vapor-phase proton exchange
AP Rambu, AM Apetrei, F Doutre, H Tronche, V Tiron, M De Micheli, ...
Photonics Research 8 (1), 8-16, 2020
152020
Influence of the oxidation conditions on the structural characteristics and optical properties of zinc oxide thin films
AP Rambu, D Sirbu, GI Rusu
Journal of Vacuum Science & Technology A 28 (6), 1344-1348, 2010
152010
Electronic transport and optical properties of indium oxide thin films prepared by thermal oxidation
AP Rambu, D Sirbu, M Dobromir, GG Rusu
Solid state sciences 14 (10), 1543-1549, 2012
142012
Synthesis and characterization of thermally oxidized ZnO films
AP Rambu, N Iftimie
Bulletin of Materials Science 37, 441-448, 2014
132014
Preparation and characterization of Mn-doped ZnO thin films
GG Rusu, P Gorley, C Baban, AP Rambu, M Rusu
Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 12 (4), 895, 2010
122010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20