Παρακολούθηση
Steven P. Levitan
Steven P. Levitan
Professor of Electrical and Computer Engineering, University of Pittsburgh
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pitt.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The image understanding architecture
CC Weems, SP Levitan, AR Hanson, EM Riseman, DB Shu, JG Nash
International Journal of computer vision 2, 251-282, 1989
2971989
Power efficient, high bandwidth communication using multi-signal-differential channels
DM Chiarulli, SP Levitan
US Patent 7,358,869, 2008
1532008
„Melhem, RM, Hall, RW, Chiarulli, DM, Levitan, SP Pipelined communications in optically interconnected arrays
Z Guo
JPDC 12, 269-282, 1991
121*1991
Space multiplexing of waveguides in optically interconnected multiprocessor systems
RG Melham, DM Chiarulli, SP Levitan
The Computer Journal 32 (4), 362-369, 1989
1161989
Reliability optimization models for embedded systems with multiple applications
N Wattanapongsakorn, SP Levitan
IEEE transactions on reliability 53 (3), 406-416, 2004
1062004
A time domain approach for avoiding crosstalk in optical blocking multistage interconnection networks
C Qiao, RG Melhem, DM Chiarulli, SP Levitan
Journal of Lightwave Technology 12 (10), 1854-1862, 1994
841994
Coincident pulse techniques for multiprocessor interconnection structures
SP Levitan, DM Chiarulli, RG Melhem
Applied Optics 29 (14), 2024-2033, 1990
841990
Using coincident optical pulses for parallel memory addressing
DM Chiarulli, RG Melhem, SP Levitan
Computer 20 (12), 48-57, 1987
791987
Array processors with pipelined optical busses
Z Guo, RG Melhem, RW Hall, DM Chiarulli, SP Levitan
connections 13, 14, 1991
751991
CMOS supporting circuitries for nano-oscillator-based associative memories
T Shibata, R Zhang, SP Levitan, DE Nikonov, GI Bourianoff
2012 13th International Workshop on Cellular Nanoscale Networks and their …, 2012
742012
Non-Boolean associative architectures based on nano-oscillators
SP Levitan, Y Fang, DH Dash, T Shibata, DE Nikonov, GI Bourianoff
2012 13th International Workshop on Cellular Nanoscale Networks and their …, 2012
722012
Chatoyant: a computer-aided-design tool for free-space optoelectronic systems
SP Levitan, TP Kurzweg, PJ Marchand, MA Rempel, DM Chiarulli, ...
Applied Optics 37 (26), 6078-6092, 1998
721998
Sensitivity enhancement of fiber Bragg gratings to transverse stress by using microstructural fibers
C Jewart, KP Chen, B McMillen, MM Bails, SP Levitan, J Canning, ...
Optics letters 31 (15), 2260-2262, 2006
712006
Digital integrated circuit testing using transient signal analysis
JF Plusquellic, DM Chiarulli, SP Levitan
Proceedings International Test Conference 1996. Test and Design Validity …, 1996
681996
Pattern recognition with “materials that compute”
Y Fang, VV Yashin, SP Levitan, AC Balazs
Science advances 2 (9), e1601114, 2016
652016
Demonstration of a multichannel optical interconnection by use of imaging fiber bundles butt coupled to optoelectronic circuits
DM Chiarulli, SP Levitan, P Derr, R Hofmann, B Greiner, M Robinson
Applied Optics 39 (5), 698-703, 2000
602000
Optical multicasting in linear arrays
C Qiao, R Melhem, D Chiarulli, S Levitan
International Journal of Optical Computing 2 (1), 31-48, 1991
531991
Optoelectronic buses for high-performance computing
DM Chiarulli, SP Levitan, RG Melhem, M Bidnurkar, R Ditmore, ...
Proceedings of the IEEE 82 (11), 1701-1710, 1994
491994
Multiprocessor interconnection networks using partitioned optical passive star (POPS) topologies and distributed control
DM Chiarulli, SP Levitan, RP Melhem, JP Teza, G Gravenstreter
First International Workshop on Massively Parallel Processing Using Optical …, 1994
451994
Designing communicating colonies of biomimetic microcapsules
GV Kolmakov, VV Yashin, SP Levitan, AC Balazs
Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (28), 12417-12422, 2010
432010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20