Παρακολούθηση
Stefan Wagner
Stefan Wagner
Professor for Empirical Software Engineering, University of Stuttgart
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα informatik.uni-stuttgart.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Do code clones matter?
E Juergens, F Deissenboeck, B Hummel, S Wagner
ACM/IEEE 31st International Conference on Software Engineering, 485-495, 2009
5812009
One evaluation of model-based testing and its automation
A Pretschner, W Prenninger, S Wagner, C Kühnel, M Baumgartner, ...
27th International Conference on Software Engineering, 392-401, 2005
3092005
Naming the pain in requirements engineering
DM Fernández, S Wagner, M Kalinowski, M Felderer, P Mafra, A Vetrò, ...
Empirical Software Engineering 22 (5), 2298-2338, 2017
233*2017
Clone detection in automotive model-based development
F Deissenboeck, B Hummel, E Jurgens, B Schatz, S Wagner, JF Girard, ...
ACM/IEEE 30th International Conference on Software Engineering, 603-612, 2008
2192008
Software product quality control
S Wagner
Springer, 2013
2162013
Comparing bug finding tools with reviews and tests
S Wagner, J Jürjens, C Koller, P Trischberger
17th IFIP TC6/WG 6.1 International Conference on Testing of Communicating …, 2005
1752005
A systematic review of productivity factors in software development
S Wagner, M Ruhe
2nd International Workshop on Software Productivity Analysis and Cost …, 2008
168*2008
The Quamoco product quality modelling and assessment approach
S Wagner, K Lochmann, L Heinemann, M Kläs, A Trendowicz, R Plösch, ...
2012 International Conference on Software Engineering (ICSE 2012), 1133-1142, 2012
1602012
Software quality models: purposes, usage scenarios and requirements
F Deissenboeck, E Juergens, K Lochmann, S Wagner
ICSE Workshop on Software Quality, 9-14, 2009
1602009
An activity-based quality model for maintainability
F Deissenboeck, S Wagner, M Pizka, S Teuchert, JF Girard
IEEE International Conference on Software Maintenance, 184-193, 2007
1502007
Rapid quality assurance with requirements smells
H Femmer, DM Fernández, S Wagner, S Eder
Journal of Systems and Software 123, 190-213, 2017
1462017
Naming the Pain in Requirements Engineering: Design of a global Family of Surveys and first Results from Germany
DM Fernández, S Wagner
Proceedings of the 17th International Conference on Evaluation and …, 2013
1412013
Operationalised product quality models and assessment: The Quamoco approach
S Wagner, A Goeb, L Heinemann, M Kläs, C Lampasona, K Lochmann, ...
Information and Software Technology 62, 101-123, 2015
1262015
Tool support for continuous quality control
F Deissenboeck, E Juergens, B Hummel, S Wagner, B Mas y Parareda, ...
IEEE Software 25 (5), 60-67, 2008
1242008
From monolith to microservices: A classification of refactoring approaches
J Fritzsch, J Bogner, A Zimmermann, S Wagner
International Workshop on Software Engineering Aspects of Continuous …, 2018
1172018
What do practitioners vary in using Scrum?
P Diebold, JP Ostberg, S Wagner, U Zendler
International Conference on Agile Software Development, 40-51, 2015
1152015
A comprehensive model of usability
S Winter, S Wagner, F Deissenboeck
Engineering Interactive Systems, 106-122, 2008
1022008
A Bayesian network approach to assess and predict software quality using activity-based quality models
S Wagner
Proceedings of the 5th International Conference on Predictor Models in …, 2009
982009
Can clone detection support quality assessments of requirements specifications?
E Juergens, F Deissenboeck, M Feilkas, B Hummel, B Schaetz, S Wagner, ...
32nd ACM/IEEE International Conference on Software Engineering-Volume 2, 79-88, 2010
972010
Defect classification and defect types revisited
S Wagner
2008 Workshop on Defects in Large Software Systems, 39-40, 2008
952008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20