Παρακολούθηση
Sanjay Singh Bora
Sanjay Singh Bora
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gns.cri.nz - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the Relationship between Fourier and Response Spectra: Implications for the Adjustment of Empirical Ground‐Motion Prediction Equations (GMPEs)
SS Bora, F Scherbaum, N Kuehn, P Stafford
Bulletin of the Seismological Society of America 106 (3), 2016
1222016
Comparisons among the five ground-motion models developed using RESORCE for the prediction of response spectral accelerations due to earthquakes in Europe and the Middle East
J Douglas, S Akkar, G Ameri, PY Bard, D Bindi, JJ Bommer, SS Bora, ...
Bulletin of earthquake engineering 12, 341-358, 2014
932014
Development of a response spectral ground‐motion prediction equation (GMPE) for seismic‐hazard analysis from empirical Fourier spectral and duration models
SS Bora, F Scherbaum, N Kuehn, P Stafford, B Edwards
Bulletin of the Seismological Society of America 105 (4), 2192-2218, 2015
872015
Fourier spectral-and duration models for the generation of response spectra adjustable to different source-, propagation-, and site conditions
SS Bora, F Scherbaum, N Kuehn, P Stafford
Bulletin of Earthquake Engineering 12, 467-493, 2014
852014
Stochastic source, path and site attenuation parameters and associated variabilities for shallow crustal European earthquakes
SS Bora, F Cotton, F Scherbaum, B Edwards, P Traversa
Bulletin of Earthquake Engineering, 1-31, 2017
352017
NGA-West2 empirical Fourier and duration models to generate adjustable response spectra
SS Bora, F Cotton, F Scherbaum
Earthquake Spectra 35 (1), 61-93, 2019
302019
Are the Standard VS-Kappa Host-to-Target Adjustments the Only Way to Get Consistent Hard-Rock Ground Motion Prediction?
PY Bard, SS Bora, F Hollender, A Laurendeau, P Traversa
Pure and Applied Geophysics 177, 2049-2068, 2020
24*2020
Capturing Regional Variations of Hard‐Rock κ0 from Coda AnalysisCapturing Regional Variations of Hard‐Rock κ0 from Coda Analysis
J Mayor, SS Bora, F Cotton
Bulletin of the Seismological Society of America, 2018
222018
A robust family of algorithms for adaptive filtering based on the arctangent framework
K Kumar, R Pandey, SS Bora, NV George
IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs 69 (3), 1967-1971, 2021
72021
Spectral models for seismological source parameters, path attenuation and site-effects in Alborz region of northern Iran
M Davatgari Fami Tafreshi, SS Bora, N Mirzaei, H Ghofrani, J Kazemian
Geophysical Journal International 227 (1), 350-367, 2021
62021
On the use of duration in random vibration theory (RVT) based ground motion prediction: a comparative study
MK Kolli, SS Bora
Bulletin of Earthquake Engineering 19, 1687-1707, 2021
62021
Approximate variational inference based on a finite sample of Gaussian latent variables
N Gianniotis, C Schnörr, C Molkenthin, SS Bora
Pattern Analysis and Applications 19, 475-485, 2016
62016
Regional calibration of hybrid ground‐motion simulations in moderate seismicity areas: Application to the upper Rhine graben
HNT Razafindrakoto, F Cotton, D Bindi, M Pilz, RW Graves, S Bora
Bulletin of the Seismological Society of America 111 (3), 1422-1444, 2021
42021
Region‐ and Site‐Specific Measurements of Kappa () and Associated Variabilities for Iran
M Davatgari Tafreshi, S Singh Bora, H Ghofrani, N Mirzaei, J Kazemian
Bulletin of the Seismological Society of America 112 (6), 3046-3062, 2022
2022
GMCM sensitivity analysis for the 2022 New Zealand National Seismic Hazard
S Bora, B Bradley, E Manea, M Gerstenberger, C DiCaprio, R Lee, ...
Australian Earthquake Engineering Society Annual Conference, 2022
2022
Erratum to: Spectral models for seismological source parameters, path attenuation and site-effects in Alborz region of northern Iran
M Davatgari Fami Tafreshi, SS Bora, N Mirzaei, H Ghofrani, J Kazemian
Geophysical Journal International 227 (2), 969-969, 2021
2021
Artificial neural network based ground motion model for significant duration calibrated on Japanese KIK-NET database
SS Bora, U Bhatia
Indian Institute of Technology Gandhinagar, 2021
2021
Calibration of the SCEC broadband platform for European Applications-The example of Germany
HNT Razafindrakoto, F Cotton, D Bindi, M Pilz, RW Graves, SS Bora
AGU Fall Meeting Abstracts 2019, S31C-0527, 2019
2019
Knowns And Unknowns Of Ground-Motion Variability. Lessons Learned From Recent Analysis And Implications For Seismic Hazard Assessment
F Cotton, SR Kotha, D Bindi, SS Bora
16th European Conference on Earthquake Engineering, 2018
2018
Challenges in earthquake ground-motion prediction for Switzerlan
S Bora, W Imperatori, P Bergamo, D Fäh
Abstract Volume 16h Swiss Geoscience Meeting, Bern, 30th November-1st …, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20