Παρακολούθηση
Mark P. M. Dean
Mark P. M. Dean
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bnl.gov - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ferroelectric quantum criticality
SE Rowley, LJ Spalek, RP Smith, MPM Dean, M Itoh, JF Scott, ...
Nature Physics 10 (5), 367-372, 2014
3292014
Persistence of magnetic excitations in La2−xSrxCuO4 from the undoped insulator to the heavily overdoped non-superconducting metal
MPM Dean, G Dellea, RS Springell, F Yakhou-Harris, K Kummer, ...
Nature Materials 12 12, 1019-1023, 2013
2932013
Observation of double Weyl phonons in parity-breaking FeSi
H Miao, TT Zhang, L Wang, D Meyers, AH Said, YL Wang, YG Shi, ...
Physical review letters 121 (3), 035302, 2018
1712018
Ultrafast energy and momentum resolved dynamics of magnetic correlations in photo-doped Mott insulator Sr2IrO4
MPM Dean, Y Cao, X Liu, S Wall, D Zhu, R Mankowsky, V Thampy, ...
Nature Materials 15, 601–605, 2016
1662016
Spin excitations in a single La2CuO4 layer
MPM Dean, RS Springell, C Monney, KJ Zhou, J Pereiro, I Božović, ...
Nature Materials 11 (10), 850-854, 2012
1612012
Testing the validity of the strong spin-orbit-coupling limit for octahedrally coordinated iridates in a model system Sr CuIrO
X Liu, VM Katukuri, L Hozoi, WG Yin, MPM Dean, MH Upton, J Kim, ...
Physical Review Letters 109, 157401, 2012
1292012
Rotated stripe order and its competition with superconductivity in La 1.88 Sr 0.12 CuO 4
V Thampy, MPM Dean, NB Christensen, L Steinke, Z Islam, M Oda, M Ido, ...
Physical Review B 90 (10), 100510, 2014
1152014
High-Energy Magnetic Excitations in the Cuprate Superconductor : Towards a Unified Description of Its Electronic and Magnetic Degrees of Freedom
MPM Dean, AJA James, RS Springell, X Liu, C Monney, KJ Zhou, ...
Physical review letters 110 (14), 147001, 2013
1082013
High-temperature charge density wave correlations in La1.875Ba0.125CuO4 without spin–charge locking
H Miao, J Lorenzana, G Seibold, YY Peng, A Amorese, F Yakhou-Harris, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (47), 12430-12435, 2017
952017
Phonons in potassium-doped graphene: The effects of electron-phonon interactions, dimensionality, and adatom ordering
CA Howard, MPM Dean, F Withers
Physical Review B 84 (24), 241404, 2011
952011
Comparison of stripe modulations in La_ {1.875} Ba_ {0.125} CuO_ {4} and La_ {1.48} Nd_ {0.4} Sr_ {0.12} CuO_ {4}
SB Wilkins, MPM Dean, J Fink, M Hücker, J Geck, V Soltwisch, E Schierle, ...
Physical Review B 84 (19), 195101, 2011
892011
Insights into the high temperature superconducting cuprates from resonant inelastic X-ray scattering
MPM Dean
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 376, 3-13, 2015
862015
Phononic Helical Nodal Lines with Protection in
TT Zhang, H Miao, Q Wang, JQ Lin, Y Cao, G Fabbris, AH Said, X Liu, ...
Physical Review Letters 123 (24), 245302, 2019
812019
Incommensurate phonon anomaly and the nature of charge density waves in cuprates
H Miao, D Ishikawa, R Heid, M Le Tacon, G Fabbris, D Meyers, GD Gu, ...
Physical Review X 8 (1), 011008, 2018
742018
Formation of incommensurate charge density waves in cuprates
H Miao, R Fumagalli, M Rossi, J Lorenzana, G Seibold, F Yakhou-Harris, ...
Physical Review X 9 (3), 031042, 2019
732019
Charge density waves in cuprate superconductors beyond the critical doping
H Miao, G Fabbris, RJ Koch, DG Mazzone, CS Nelson, ...
npj Quantum Materials 6 (1), 31, 2021
692021
Strong Superexchange in a Nickelate Revealed by Resonant Inelastic X-Ray Scattering
JQ Lin, PV Arribi, G Fabbris, AS Botana, D Meyers, H Miao, Y Shen, ...
Physical Review Letters 126 (8), 087001, 2021
692021
Two-Dimensional Antiferromagnetic Insulator Unraveled from Interlayer Exchange Coupling in Artificial Perovskite Iridate Superlattices
L Hao, D Meyers, C Frederick, G Fabbris, J Yang, N Traynor, L Horak, ...
Physical review letters 119 (2), 027204, 2017
652017
Nonadiabatic phonons within the doped graphene layers of XC_ {6} compounds
MPM Dean, CA Howard, SS Saxena, M Ellerby
Physical Review B 81 (4), 045405, 2010
602010
Oscillatory noncollinear magnetism induced by interfacial charge transfer in superlattices composed of metallic oxides
JD Hoffman, BJ Kirby, J Kwon, G Fabbris, D Meyers, JW Freeland, I Martin, ...
Physical Review X 6 (4), 041038, 2016
572016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20