Παρακολούθηση
Ivana Stiperski
Ivana Stiperski
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uibk.ac.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Exchange processes in the atmospheric boundary layer over mountainous terrain
S Serafin, B Adler, J Cuxart, SFJ De Wekker, A Gohm, B Grisogono, ...
Atmosphere 9 (3), 102, 2018
1762018
On the measurement of turbulence over complex mountainous terrain
I Stiperski, MW Rotach
Boundary-Layer Meteorology 159, 97-121, 2016
1182016
The impact of three-dimensional effects on the simulation of turbulence kinetic energy in a major alpine valley
B Goger, MW Rotach, A Gohm, O Fuhrer, I Stiperski, AAM Holtslag
Boundary-layer meteorology 168 (1), 1-27, 2018
722018
Dependence of near‐surface similarity scaling on the anisotropy of atmospheric turbulence
I Stiperski, M Calaf
Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 144 (712), 641-657, 2018
712018
An intercomparison of T-REX mountain-wave simulations and implications for mesoscale predictability
JD Doyle, S Gaberšek, Q Jiang, L Bernardet, JM Brown, A Dörnbrack, ...
Monthly weather review 139 (9), 2811-2831, 2011
712011
Investigating exchange processes over complex topography: The Innsbruck box (i-Box)
MW Rotach, I Stiperski, O Fuhrer, B Goger, A Gohm, F Obleitner, G Rau, ...
Bulletin of the American Meteorological Society 98 (4), 787-805, 2017
642017
On the vertical exchange of heat, mass, and momentum over complex, mountainous terrain
MW Rotach, A Gohm, MN Lang, D Leukauf, I Stiperski, JS Wagner
Frontiers in Earth Science 3, 76, 2015
642015
Lee-wave resonances over double bell-shaped obstacles
V Grubišić, I Stiperski
Journal of the atmospheric sciences 66 (5), 1205-1228, 2009
612009
Scaling, anisotropy, and complexity in near‐surface atmospheric turbulence
I Stiperski, M Calaf, MW Rotach
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 124 (3), 1428-1448, 2019
502019
Trapped lee wave interference in the presence of surface friction
I Stiperski, V Grubišić
Journal of the atmospheric sciences 68 (4), 918-936, 2011
502011
Including Coriolis effects in the Prandtl model for katabatic flow
I Stiperski, I Kavčič, B Grisogono, DR Durran
Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society: A journal of the …, 2007
452007
Scalar-flux similarity in the layer near the surface over mountainous terrain
E Sfyri, MW Rotach, I Stiperski, FC Bosveld, M Lehner, F Obleitner
Boundary-layer meteorology 169, 11-46, 2018
392018
Accuracy of retrieving temperature and humidity profiles by ground-based microwave radiometry in truly complex terrain
G Massaro, I Stiperski, B Pospichal, MW Rotach
Atmospheric Measurement Techniques 8 (8), 3355-3367, 2015
382015
Current challenges for numerical weather prediction in complex terrain: Topography representation and parameterizations
B Goger, MW Rotach, A Gohm, I Stiperski, O Fuhrer
2016 International Conference on High Performance Computing & Simulation …, 2016
262016
Complex bora flow in the lee of Southern Velebit
I Stiperski, B Ivančan‐Picek, V Grubišić, A Bajić
Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 138 (667), 1490-1506, 2012
262012
On the turbulence structure of deep katabatic flows on a gentle mesoscale slope
I Stiperski, AAM Holtslag, M Lehner, SW Hoch, CD Whiteman
Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 146 (728), 1206-1231, 2020
252020
The community foehn classification experiment
D Plavcan, L Armi, A Elvidge, B Grisogono, K Horvath, P Jackson, ...
Bulletin of the American Meteorological Society 99 (11), 2229-2235, 2018
252018
Cyclogenesis in the lee of the Atlas Mountains: a factor separation numerical study
K Horvath, L Fita, R Romero, B Ivancan-Picek, I Stiperski
Advances in Geosciences 7, 327-331, 2006
232006
Cyclogenesis in the lee of the Atlas Mountains: a factor separation numerical study
K Horvath, L Fita, R Romero, B Ivancan-Picek, I Stiperski
Advances in Geosciences 7, 327-331, 2006
232006
A new horizontal length scale for a three-dimensional turbulence parameterization in mesoscale atmospheric modeling over highly complex terrain
B Goger, MW Rotach, A Gohm, I Stiperski, O Fuhrer, G De Morsier
Journal of Applied Meteorology and Climatology 58 (9), 2087-2102, 2019
222019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20