Παρακολούθηση
Clemens Berger
Clemens Berger
Associate Professor of Mathematics, University of Nice-Sophia Antipolis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα math.unice.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Axiomatic homotopy theory for operads
C Berger, I Moerdijk
Commentarii Mathematici Helvetici 78 (4), 805-831, 2003
4112003
Combinatorial operad actions on cochains
C Berger, B Fresse
Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 137 (1), 135-174, 2004
2142004
Resolution of coloured operads and rectification of homotopy algebras
C Berger, I Moerdijk
Contemporary mathematics 431, 31-58, 2007
1772007
The Boardman–Vogt resolution of operads in monoidal model categories
C Berger, I Moerdijk
Topology 45 (5), 807-849, 2006
1282006
A cellular nerve for higher categories
C Berger
Advances in Mathematics 169 (1), 118-175, 2002
1262002
Homotopy theory for algebras over polynomial monads
M Batanin, C Berger
Theory and Applications of Categories 32, 148-253, 2017
105*2017
On an extension of the notion of Reedy category
C Berger, I Moerdijk
Mathematische Zeitschrift 269 (3), 977-1004, 2011
1042011
Iterated wreath product of the simplex category and iterated loop spaces
C Berger
Advances in Mathematics 213 (1), 230-270, 2007
862007
Monads with arities and their associated theories
C Berger, PA Mellies, M Weber
Journal of Pure and Applied Algebra 216 (8-9), 2029-2048, 2012
802012
Double loop spaces, braided monoidal categories and algebraic 3-type of space
C Berger
Contemporary Mathematics 227, 49-66, 1999
671999
On the homotopy theory of enriched categories
C Berger, I Moerdijk
Quarterly Journal of Mathematics 64 (3), 805-846, 2013
582013
Combinatorial models of real configuration spaces and -operads
C Berger
Contemporary Mathematics 202, 37-52, 1997
58*1997
Opérades cellulaires et espaces de lacets itérés
C Berger
Annales de l'institut Fourier 46 (4), 1125-1157, 1996
521996
The Euler characteristic of a category as the sum of a divergent series
C Berger, T Leinster
Homology, Homotopy and Applications 10 (1), 41-51, 2008
452008
On the derived category of an algebra over an operad
C Berger, I Moerdijk
Georgian Math. J. 16, 13-28, 2009
412009
The lattice path operad and Hochschild cochains
MA Batanin, C Berger
Contemporary Mathematics 504, 23-59, 2009
392009
Operads of natural operations I: Lattice paths, braces and Hochschild cochains
M Batanin, C Berger, M Markl
SMF Séminaires & Congrès 26, 1-33, 2013
21*2013
Une décomposition prismatique de l'opérade de Barratt–Eccles
C Berger, B Fresse
Comptes Rendus Mathematique 335 (4), 365-370, 2002
192002
Central reflections and nilpotency in exact Mal’tsev categories
C Berger, D Bourn
Journal of Homotopy and Related Structures 12 (4), 765-835, 2017
142017
Un groupoïde simplicial comme modèle de l'espace des chemins
C Berger
Bulletin de la Societé mathematique de France 123 (1), 1-32, 1995
131995
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20