Παρακολούθηση
Crinela Dumitrescu
Crinela Dumitrescu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα valahia.ro - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Using virtual experiments in the teaching process
C Dumitrescu, RL Olteanu, LM Gorghiu, G Gorghiu, G State
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 776-779, 2009
322009
Learning Chemistry in the Frame of Integrated Science Modules–Romanian Student's Perception
C Dumitrescu, RL Olteanu, LM Gorghiu, G Gorghiu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 116, 2516-2520, 2014
292014
Kinetic approach on stabilization of LDPE in the presence of carnosic acid and related compounds. I. Thermal investigation
S Jipa, T Zaharescu, R Setnescu, LM Gorghiu, C Dumitrescu, C Santos, ...
Journal of applied polymer science 95 (6), 1571-1577, 2005
242005
Key competences for sustainable development–aspects related with SUSTAIN project activity
C Dumitrescu, L Drăghicescu, RL Olteanu, AM Suduc
Procedia-Social and Behavioral Sciences 141, 1101-1105, 2014
202014
Integrating ICT in traditional training-reactions of teachers and pupils’ involved in FISTE project activities
LM Gorghiu, G Gorghiu, C Dumitrescu, RL Olteanu, AE Glava
Procedia-Social and Behavioral Sciences 30, 1142-1146, 2011
182011
Related aspects to the pedagogical use of virtual experiments
G Gorghiu, LM Gorghiu, AM Suduc, M Bîzoi, C Dumitrescu, RL Olteanu
Research, Reflections and Innovations in integrating ICT in education 2, 809-813, 2009
182009
VccSSe: Virtual community collaborating space for science education-An European project experience under socrates comenius 2.1 action
G Gorghiu
Virtual Instruments and Tools in Sciences Education-Experiences and …, 2009
172009
Delphi study-a comprehensive method for outlining aspects and approaches of modern science education
LM Gorghiu, G Gorghiu, RL Olteanu, C Dumitrescu, AM Suduc, M Bizoi
Procedia-Social and Behavioral Sciences 83, 535-541, 2013
152013
Implementing virtual experiments in sciences education-challenges and experiences achieved in the frame of VccSSe Comenius 2.1. Project
LM Gorghiu, G Gorghiu, C Dumitrescu, RL Olteanu, M Bîzoi, AM Suduc
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 2952-2956, 2010
152010
Kinetic study on thermal degradation of low-density polyethylene stabilized with chalcone derivatives
V Dinoiu, LM Gorghiu, S Jipa, T Zaharescu, R Setnescu, C Dumitrescu
Polymer degradation and stability 85 (1), 615-622, 2004
132004
Scavenger capacity of natural phenolics in some selected labiatae herbs
S Jipa, T Zaharescu, W Kappel, C Dumitrescu, M Maris, A Mantsch, ...
Optoelectron. Adv. Mater.-Rapid Commun 2, 669-673, 2008
112008
Chemiluminescence study on HALS antioxidant activity in LDPE
S Jipa, T Zaharescu, R Setnescu, LM Gorghiu, C Dumitrescu, C Oros
Polymer Bulletin 57, 545-552, 2006
102006
Antioxidant effect of some flavonoids on organic substrate
C Dumitrescu, RL Olteanu, M Bumbac, LM Gorghiu
Revista de Chimie 60 (4), 329-31, 2009
92009
Kinetic aspects concerning the thermal oxidation of LDPE stabilized with vitamins
S Jipa, T Zaharescu, LM Gorghiu, C Dumitrescu, R Setnescu
REVISTA DE CHIMIE 55 (7), 514-518, 2004
92004
Related aspects to the impact of virtual instruments implementation in the teaching process
RL Olteanu, C Dumitrescu, G Gorghiu, LM Gorghiu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 780-784, 2009
82009
LDPE protected by secondary amines of dehydroabietic methyl ester derivatives
S Jipa, T Zaharescu, LM Gorghiu, C Dumitrescu, B Gigante, MA Esteves, ...
Polymer testing 23 (8), 911-917, 2004
82004
Studying sciences through the integrated science modules
RL Oltean, C Dumitrescu, G Gorghiu, LM Gorghiu
European Journal of Sustainable Development 3 (3), 35-35, 2014
72014
Synergistic effects of EB irradiation and heat on EVA electrical insulators
S Jipa, T Zaharescu, M Maˇrcuţaˇ, R Setnescu, LM Gorghiu, C Dumitrescu
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam …, 2005
72005
Introducing RRI in Science Teaching-An Actual Challenge for Science Teachers
LM Gorghiu, C Dumitrescu, AMA Petrescu
European Proceedings of Social and Behavioural Sciences, 2016
62016
Risk-based approach for thermal treatment of soils contaminated with heavy metals
DM Cocârţă, RN Dinu, C Dumitrescu, AM Reşetar-Deac, V Tanasiev
E3S Web of Conferences 1, 01005, 2013
62013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20