Παρακολούθηση
Arindam Mandal
Arindam Mandal
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Device selection for providing a response
JD Meyers, SS Pravinchandra, Y Liu, A Dean, D Miller, A Mandal
US Patent 9,875,081, 2018
3422018
Fine-grained natural language understanding
L Mathias, T Kollar, A Mandal, A Metallinou
US Patent 10,304,444, 2019
1942019
Multi-task learning and weighted cross-entropy for DNN-based keyword spotting
S Panchapagesan, M Sun, A Khare, S Matsoukas, A Mandal, ...
1592016
Max-pooling loss training of long short-term memory networks for small-footprint keyword spotting
M Sun, A Raju, G Tucker, S Panchapagesan, G Fu, A Mandal, ...
2016 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT), 474-480, 2016
1212016
Normalized amplitude modulation features for large vocabulary noise-robust speech recognition
V Mitra, H Franco, M Graciarena, A Mandal
2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2012
1132012
Recent innovations in speech-to-text transcription at SRI-ICSI-UW
A Stolcke, B Chen, H Franco, VRR Gadde, M Graciarena, MY Hwang, ...
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 14 (5), 1729-1744, 2006
1102006
Monophone-based background modeling for two-stage on-device wake word detection
M Wu, S Panchapagesan, M Sun, J Gu, R Thomas, SNP Vitaladevuni, ...
2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2018
822018
Advancing the state of the art in open domain dialog systems through the alexa prize
C Khatri, B Hedayatnia, A Venkatesh, J Nunn, Y Pan, Q Liu, H Song, ...
arXiv preprint arXiv:1812.10757, 2018
762018
Further progress in meeting recognition: The ICSI-SRI Spring 2005 speech-to-text evaluation system
A Stolcke, X Anguera, K Boakye, Ö Çetin, F Grézl, A Janin, A Mandal, ...
Machine Learning for Multimodal Interaction: Second International Workshop …, 2006
732006
Clarifying natural language input using targeted questions
NF Ayan, A Mandal, J Zheng
US Patent 9,805,718, 2017
682017
Robust i-vector based adaptation of DNN acoustic model for speech recognition
S Garimella, A Mandal, N Ström, B Hoffmeister, S Matsoukas, ...
592015
Direct modeling of raw audio with dnns for wake word detection
K Kumatani, S Panchapagesan, M Wu, M Kim, N Strom, G Tiwari, ...
2017 IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop (ASRU …, 2017
522017
fMLLR based feature-space speaker adaptation of DNN acoustic models
SHK Parthasarathi, B Hoffmeister, S Matsoukas, A Mandal, N Ström, ...
422015
Effective Arabic dialect classification using diverse phonotactic models
M Akbacak, D Vergyri, A Stolcke, N Scheffer, A Mandal
Twelfth Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2011
422011
Time-delayed bottleneck highway networks using a DFT feature for keyword spotting
J Guo, K Kumatani, M Sun, M Wu, A Raju, N Ström, A Mandal
2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2018
392018
Development of the SRI/Nightingale Arabic ASR system
D Vergyri, A Mandal, W Wang, A Stolcke, J Zheng, M Graciarena, ...
Ninth Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2008
372008
Further advances in open domain dialog systems in the third alexa prize socialbot grand challenge
R Gabriel, Y Liu, A Gottardi, M Eric, A Khatri, A Chadha, Q Chen, ...
362019
Contextual topic modeling for dialog systems
C Khatri, R Goel, B Hedayatnia, A Metanillou, A Venkatesh, R Gabriel, ...
2018 ieee spoken language technology workshop (slt), 892-899, 2018
322018
Data augmentation for robust keyword spotting under playback interference
A Raju, S Panchapagesan, X Liu, A Mandal, N Strom
arXiv preprint arXiv:1808.00563, 2018
322018
Efficient data selection for machine translation
A Mandal, D Vergyri, W Wang, J Zheng, A Stolcke, G Tur, D Hakkani-Tur, ...
2008 IEEE Spoken Language Technology Workshop, 261-264, 2008
252008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20