Παρακολούθηση
Pilar Olivar
Pilar Olivar
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα icm.csic.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Small pelagic fish in the NW Mediterranean Sea: an ecological review
I Palomera, MP Olivar, J Salat, A Sabatés, M Coll, A García, ...
Progress in Oceanography 74 (2-3), 377-396, 2007
4432007
Physical and biological processes controlling the distribution of fish larvae in the NW Mediterranean
A Sabatés, MP Olivar, J Salat, I Palomera, F Alemany
Progress in Oceanography 74 (2-3), 355-376, 2007
2362007
Guide to ichthyoplankton of the Southeast Atlantic (Benguela Current region)
MP Olivar, JM Fortuño Alós
Sci. Mar 55 (1), 1-383, 1991
1821991
Vertical distribution, diversity and assemblages of mesopelagic fishes in the western Mediterranean
MP Olivar, A Bernal, B Molí, M Peña, R Balbín, A Castellón, J Miquel, ...
Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers 62, 53-69, 2012
1612012
Comparative study of spatial distribution patterns of the early stages of anchovy and pilchard in the NW Mediterranean Sea
MP Olivar, J Salat, I Palomera
Marine Ecology Progress Series 217, 111-120, 2001
1572001
Variation of larval fish distributions associated with variability in the location of a shelf-slope front
A Sabates, MP Olivar
Marine Ecology Progress Series 135, 11-20, 1996
1551996
Intercalibration of four spectrofluorometric protocols for measuring RNA/DNA ratios in larval and juvenile fish
EM Caldarone, CM Clemmesen, E Berdalet, TJ Miller, A Folkvord, GJ Holt, ...
Limnology and Oceanography: Methods 4 (5), 153-163, 2006
1482006
A comparison of anchovy (Engraulis encrasicolus) and sardine (Sardina pilchardus) larvae feeding in the Northwest Mediterranean: influence of prey availability …
E Morote, MP Olivar, F Villate, I Uriarte
ICES Journal of Marine Science 67 (5), 897-908, 2010
1362010
Vertical distribution of fish larvae in the north-west Mediterranean Sea in spring
MP Olivar, A Sabatés
Marine Biology 129 (2), 289-300, 1997
1211997
Larval fish assemblages of the Benguela Current
MP Olivar, PA Shelton
Bulletin of Marine Science 53 (2), 450-474, 1993
1161993
Spatial patterns of ichthyoplankton distribution in relation to hydrographic features in the Northern Benguela region
MP Olivar
Marine Biology 106 (1), 39-48, 1990
931990
Ichthyoplankton assemblage structure in two meso-scale Leeuwin Current eddies, eastern Indian Ocean
BA Muhling, LE Beckley, MP Olivar
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 54 (8-10), 1113-1128, 2007
832007
Mesopelagic fishes across the tropical and equatorial Atlantic: biogeographical and vertical patterns
MP Olivar, PA Hulley, A Castellón, M Emelianov, C López, VM Tuset, ...
Progress in Oceanography 151, 116-137, 2017
802017
Diet and feeding strategies of mesopelagic fishes in the western Mediterranean
A Bernal, MP Olivar, F Maynou, MLF de Puelles
Progress in Oceanography 135, 1-17, 2015
792015
The role of oceanographic conditions and plankton availability in larval fish assemblages off the Catalan coast (NW Mediterranean)
MP Olivar, M Emelianov, F Villate, I Uriarte, F Maynou, I Alvarez, E Morote
Fisheries Oceanography 19 (3), 209-229, 2010
782010
Trophic ecology of bullet tuna Auxis rochei larvae and ontogeny of feeding-related organs
E Morote, MP Olivar, PM Pankhurst, F Villate, I Uriarte
Marine Ecology Progress Series 353, 243-254, 2008
752008
Advection of continental water as an export mechanism for anchovy, Engraulis encrasicolus, larvae
A Sabatés, J Salat, MP Olivar
Scientia Marina 65 (S1), 77-88, 2001
752001
Spatial and temporal distribution and abundance of European hake, Merluccius merluccius, eggs and larvae in the Catalan coast (NW Mediterranean)
MP Olivar, G Quılez, M Emelianov
Fisheries Research 60 (2-3), 321-331, 2003
682003
Large-scale ocean connectivity and planktonic body size
E Villarino, JR Watson, B Jönsson, JM Gasol, G Salazar, SG Acinas, ...
Nature communications 9 (1), 1-13, 2018
672018
Diet of round sardinella, Sardinella aurita, larvae in relation to plankton availability in the NW Mediterranean
E Morote, MP Olivar, F Villate, I Uriarte
Journal of plankton research 30 (7), 807-816, 2008
652008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20