Παρακολούθηση
Wael AbdAlmageed
Wael AbdAlmageed
Άλλα ονόματαWael Abd-Almageed
Viterbi School of Engineering, University of Southern California
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isi.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Recurrent convolutional strategies for face manipulation detection in videos
E Sabir, J Cheng, A Jaiswal, W AbdAlmageed, I Masi, P Natarajan
CVPR 3 (1), 80-87, 2019
4252019
Mantra-net: Manipulation tracing network for detection and localization of image forgeries with anomalous features
Y Wu, W AbdAlmageed, P Natarajan
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
3452019
Semantic segmentation and tagging engine
W AbdAlmageed, M Hefeeda, B Abdelaziz
US Patent 8,756,233, 2014
2782014
Two-branch recurrent network for isolating deepfakes in videos
I Masi, A Killekar, RM Mascarenhas, SP Gurudatt, W AbdAlmageed
Computer Vision–ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23 …, 2020
2662020
Busternet: Detecting copy-move image forgery with source/target localization
Y Wu, W Abd-Almageed, P Natarajan
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 168-184, 2018
2322018
Capsulegan: Generative adversarial capsule network
A Jaiswal, W AbdAlmageed, Y Wu, P Natarajan
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV) workshops, 0-0, 2018
2032018
Face recognition using deep multi-pose representations
W Abd-Almageed, Y Wu, S Rawls, S Harel, T Hassner, I Masi, J Choi, ...
Winter Conference on Applications of Computer Vision, 2016
1842016
Silhouette-based gesture and action recognition via modeling trajectories on riemannian shape manifolds
MF Abdelkader, W Abd-Almageed, A Srivastava, R Chellappa
Computer Vision and Image Understanding 115 (3), 439-455, 2011
1092011
Learning pose-aware models for pose-invariant face recognition in the wild
I Masi, FJ Chang, J Choi, S Harel, J Kim, K Kim, J Leksut, S Rawls, Y Wu, ...
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 41 (2), 379-393, 2018
1062018
Deep matching and validation network: An end-to-end solution to constrained image splicing localization and detection
Y Wu, W Abd-Almageed, P Natarajan
Proceedings of the 25th ACM international conference on Multimedia, 1480-1502, 2017
982017
Image copy-move forgery detection via an end-to-end deep neural network
Y Wu, W Abd-Almageed, P Natarajan
2018 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 1907-1915, 2018
972018
Adversarial auto-encoders for speech based emotion recognition
S Sahu, R Gupta, G Sivaraman, W AbdAlmageed, C Espy-Wilson
arXiv preprint arXiv:1806.02146, 2018
922018
Handwritten Arabic text line segmentation using affinity propagation
J Kumar, W Abd-Almageed, L Kang, D Doermann
Proceedings of the 9th IAPR international workshop on document analysis …, 2010
872010
Online, simultaneous shot boundary detection and key frame extraction for sports videos using rank tracing
W Abd-Almageed
2008 15th IEEE international conference on image processing, 3200-3203, 2008
812008
Unknown presentation attack detection with face rgb images
F Xiong, W AbdAlmageed
2018 IEEE 9th International Conference on Biometrics Theory, Applications …, 2018
582018
Real-time human detection, tracking, and verification in uncontrolled camera motion environments
M Hussein, W Abd-Almageed, Y Ran, L Davis
Fourth IEEE International Conference on Computer Vision Systems (ICVS'06), 41-41, 2006
572006
Adversarial attack and defense strategies for deep speaker recognition systems
A Jati, CC Hsu, M Pal, R Peri, W AbdAlmageed, S Narayanan
Computer Speech & Language 68, 101199, 2021
522021
QATM: Quality-aware template matching for deep learning
J Cheng, Y Wu, W AbdAlmageed, P Natarajan
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
522019
Unsupervised adversarial invariance
A Jaiswal, RY Wu, W Abd-Almageed, P Natarajan
Advances in neural information processing systems 31, 2018
512018
Segmentation of handwritten textlines in presence of touching components
J Kumar, L Kang, D Doermann, W Abd-Almageed
2011 International Conference on Document Analysis and Recognition, 109-113, 2011
482011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20