Παρακολούθηση
Kapil Singh
Kapil Singh
IBM T.J. Watson Research Center
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα us.ibm.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Protection of user data in hosted application environments
M Christodorescu, D Pendarakis, KK Singh
US Patent 9,245,126, 2016
2712016
Biometric authentication on a mobile device: a study of user effort, error and task disruption
S Trewin, C Swart, L Koved, J Martino, K Singh, S Ben-David
Proceedings of the 28th Annual Computer Security Applications Conference …, 2012
2002012
xBook: Redesigning Privacy Control in Social Networking Platforms.
K Singh, S Bhola, W Lee
USENIX Security Symposium, 249-266, 2009
1212009
Evaluating bluetooth as a medium for botnet command and control
K Singh, S Sangal, N Jain, P Traynor, W Lee
Detection of Intrusions and Malware, and Vulnerability Assessment: 7th …, 2010
1192010
{PolicyLint}: investigating internal privacy policy contradictions on google play
B Andow, SY Mahmud, W Wang, J Whitaker, W Enck, B Reaves, K Singh, ...
28th USENIX security symposium (USENIX security 19), 585-602, 2019
1182019
On the incoherencies in web browser access control policies
K Singh, A Moshchuk, HJ Wang, W Lee
2010 IEEE Symposium on Security and Privacy, 463-478, 2010
1152010
Actions speak louder than words:{Entity-Sensitive} privacy policy and data flow analysis with {PoliCheck}
B Andow, SY Mahmud, J Whitaker, W Enck, B Reaves, K Singh, ...
29th USENIX Security Symposium (USENIX Security 20), 985-1002, 2020
912020
Trust/value/risk-based access control policy
PC Cheng, L Koved, KK Singh
US Patent 9,432,375, 2016
752016
Adaptive behavior profiling and anomaly scoring through continuous learning
PC Cheng, L Koved, KK Singh
US Patent 9,807,105, 2017
652017
Aphids: A mobile agent-based programmable hybrid intrusion detection system
K Deeter, K Singh, S Wilson, L Filipozzi, S Vuong
Mobility Aware Technologies and Applications: First International Workshop …, 2004
542004
Evaluating email’s feasibility for botnet command and control
K Singh, A Srivastava, J Giffin, W Lee
2008 IEEE International Conference on Dependable Systems and Networks With …, 2008
432008
Practical context-aware permission control for hybrid mobile applications
K Singh
International Workshop on Recent Advances in Intrusion Detection, 307-327, 2013
412013
Uiref: analysis of sensitive user inputs in android applications
B Andow, A Acharya, D Li, W Enck, K Singh, T Xie
Proceedings of the 10th ACM Conference on Security and Privacy in Wireless …, 2017
402017
Context-aware permission control of hybrid mobile applications
KK Singh
US Patent 9,275,221, 2016
372016
Method and apparatus for server-side authentication and authorization for mobile clients without client-side application modification
L Koved, KK Singh
US Patent 9,088,555, 2015
352015
Decentralized database identity management system
KK Singh, SN Chari, A Kundu, S Muppidi, D Su
US Patent 11,178,151, 2021
342021
Understanding precision in host based intrusion detection: Formal analysis and practical models
M Sharif, K Singh, J Giffin, W Lee
Recent Advances in Intrusion Detection: 10th International Symposium, RAID …, 2007
342007
VulnerableMe: Measuring systemic weaknesses in mobile browser security
C Amrutkar, K Singh, A Verma, P Traynor
Information Systems Security: 8th International Conference, ICISS 2012 …, 2012
332012
Webcapsule: Towards a lightweight forensic engine for web browsers
C Neasbitt, B Li, R Perdisci, L Lu, K Singh, K Li
Proceedings of the 22nd ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2015
292015
Privacy-preserving identity asset exchange
SN Chari, H Gunasinghe, A Kundu, KK Singh, D Su
US Patent 10,944,560, 2021
272021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20