Παρακολούθηση
Nikolaos Tselios
Nikolaos Tselios
Professor, University of Patras, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Handbook of cognitive task design
E Hollnagel
CRC Press, 2003
3332003
Assessing the Acceptance of a Blended Learning University Course
N Tselios, S Daskalakis, M Papadopoulou
Educational Technology & Society 14 (2), 224-235, 2011
3272011
Perceived usability evaluation of learning management systems: Empirical evaluation of the System Usability Scale
K Orfanou, N Tselios, C Katsanos
The International Review of Research in Open and Distributed Learning 16 (2 …, 2015
3072015
Extension of Technology Acceptance Model by using System Usability Scale to assess behavioral intention to use e-learning
A Revythi, N Tselios
Education and Information Technologies 24 (4), 2341 - 2355, 2019
2492019
Context-based design of mobile applications for museums: a survey of existing practices
D Raptis, N Tselios, N Avouris
Proceedings of the 7th international conference on Human computer …, 2005
2302005
Perceived usability evaluation of educational technology using System Usability Scale (SUS): A systematic review
P Vlachogianni, N Tselios
Journal of Research on Technology in Education 54 (3), 392-409, 2022
1782022
Does size matter? Investigating the impact of mobile phone screen size on users’ perceived usability, effectiveness and efficiency
D Raptis, N Tselios, J Kjeldskov, M Skov
Mobile HCI 2013, 2013
1742013
Evaluation of distance-learning environments: Impact of usability on student performance
N Tselios, N Avouris, A Dimitracopoulou, S Daskalaki
International Journal of Educational Telecommunications 7 (4), 355-78, 2001
1322001
Perceived Usability Evaluation of Learning Management Systems: A First Step towards Standardization of the System Usability Scale in Greek
C Katsanos, N Tselios, M Xenos
PCI 2012, 16th Panhellenic Conference on Informatics with international …, 2012
1172012
Development and evaluation of a computer‐based laboratory teaching tool
NM Avouris, N Tselios, EC Tatakis
Computer Applications in Engineering Education 9 (1), 8-19, 2001
1102001
Handbook of research on user interface design and evaluation for mobile technology
J Lumsden
IGI global, 2008
107*2008
Impact of Moodle usage practices on students’ performance in the context of a blended learning environment
A Filippidi, N Tselios, V Komis
Proceedings of Social Applications for Life Long Learning, 2-7, 2010
822010
The effective combination of hybrid usability methods in evaluating educational applications of ICT: Issues and challenges
N Tselios, N Avouris, V Komis
Education and Information Technologies 13 (1), 55-76, 2008
772008
Using Learning Analytics to identify successful learners in a blended learning course
S Kotsiantis, N Tselios, A Filippidi, V Komis
Int. J. of Technology Enhanced Learning (IJTEL) 5 (2), 133-150, 2013
752013
Website evaluation: A usability-based perspective
N Avouris, N Tselios, C Fidas, E Papachristos
Panhellenic Conference on Informatics, 217-231, 2001
64*2001
Introduction to Human-Computer Interaction
N Avouris, C Katsanos, N Tselios, K Moustakas
Kallipos, Hellenic Academic Libraries, 2015
63*2015
Wiki-mediated activities in higher education: Evidence-based analysis of learning effectiveness across three studies
P Altanopoulou, N Tselios, C Katsanos, M Georgoutsou, MA Panagiotaki
Educational Technology & Society 18 (4), 511-522, 2015
582015
Evaluating website navigability: validation of a tool-based approach through two eye-tracking user studies
C Katsanos, N Tselios, N Avouris
New review of Hypermedia and Multimedia 16 (1-2), 195-214, 2010
572010
Assessing acceptance toward wiki technology in the context of Higher Education
P Altanopoulou, N Tselios
The International Review of Research in Open and Distributed Learning 18 (6 …, 2017
512017
Inferring relations between color and emotional dimensions of a web site using Bayesian Networks
E Papachristos, N Tselios, N Avouris
Human-Computer Interaction-INTERACT 2005: IFIP TC13 International Conference …, 2005
462005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20