Παρακολούθηση
Alexios Balatsoukas-Stimming
Alexios Balatsoukas-Stimming
Tenured Assistant Professor in Electrical Engineering, Eindhoven University of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tue.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
LLR-based successive cancellation list decoding of polar codes
A Balatsoukas-Stimming, M Bastani Parizi, A Burg
IEEE Transactions on Signal Processing 63 (19), 5165-5179, 2015
5972015
A low-complexity improved successive cancellation decoder for polar codes
O Afisiadis, A Balatsoukas-Stimming, A Burg
2014 48th Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers, 2116-2120, 2014
2242014
Hardware architecture for list successive cancellation decoding of polar codes
A Balatsoukas-Stimming, A Raymond, W Gross, A Burg
IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs 61 (8), 609-613, 2014
158*2014
Deep unfolding for communications systems: A survey and some new directions
A Balatsoukas-Stimming, C Studer
2019 IEEE International Workshop on Signal Processing Systems (SiPS), 266-271, 2019
1542019
On the error rate of the LoRa modulation with interference
O Afisiadis, M Cotting, A Burg, A Balatsoukas-Stimming
IEEE Transactions on Wireless Communications 19 (2), 1292-1304, 2019
822019
Partitioned successive-cancellation list decoding of polar codes
SA Hashemi, A Balatsoukas-Stimming, P Giara, C Thibeaul, WJ Gross
2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2016
742016
Non-linear digital self-interference cancellation for in-band full-duplex radios using neural networks
A Balatsoukas-Stimming
2018 IEEE 19th International Workshop on Signal Processing Advances in …, 2018
702018
A 588-Gb/s LDPC Decoder Based on Finite-Alphabet Message Passing
R Ghanaatian, A Balatsoukas-Stimming, TC Müller, M Meidlinger, G Matz, ...
IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems 26 (2), 329-340, 2018
652018
Density evolution for min-sum decoding of LDPC codes under unreliable message storage
A Balatsoukas-Stimming, A Burg
IEEE Communications Letters 18 (5), 849-852, 2014
652014
An open-source LoRa physical layer prototype on GNU radio
J Tapparel, O Afisiadis, P Mayoraz, A Balatsoukas-Stimming, A Burg
2020 IEEE 21st International Workshop on Signal Processing Advances in …, 2020
642020
On self-interference suppression methods for low-complexity full-duplex MIMO
A Balatsoukas-Stimming, P Belanovic, K Alexandris, A Burg
2013 Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers, 992-997, 2013
622013
On metric sorting for successive cancellation list decoding of polar codes
A Balatsoukas-Stimming, MB Parizi, A Burg
2015 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 1993-1996, 2015
562015
Polarbear: A 28-nm FD-SOI ASIC for decoding of polar codes
P Giard, A Balatsoukas-Stimming, TC Müller, A Bonetti, C Thibeault, ...
IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems 7 (4 …, 2017
552017
Fast low-complexity decoders for low-rate polar codes
P Giard, A Balatsoukas-Stimming, G Sarkis, C Thibeault, WJ Gross
Journal of Signal Processing Systems 90 (5), 675-685, 2018
512018
Comparison of polar decoders with existing low-density parity-check and turbo decoders
A Balatsoukas-Stimming, P Giard, A Burg
2017 IEEE Wireless Communications and Networking Conference Workshops (WCNCW …, 2017
472017
Baseband and RF hardware impairments in full-duplex wireless systems: experimental characterisation and suppression
A Balatsoukas-Stimming, ACM Austin, P Belanovic, A Burg
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2015, 1-11, 2015
442015
Neural-network optimized 1-bit precoding for massive MU-MIMO
A Balatsoukas-Stimming, O Castañeda, S Jacobsson, G Durisi, C Studer
2019 IEEE 20th International Workshop on Signal Processing Advances in …, 2019
432019
A fully-unrolled LDPC decoder based on quantized message passing
A Balatsoukas-Stimming, M Meidlinger, R Ghanaatian, G Matz, A Burg
2015 IEEE Workshop on Signal Processing Systems (SiPS), 1-6, 2015
432015
Measurement-based characterization of residual self-interference on a full-duplex MIMO Testbed
K Alexandris, A Balatsoukas-Stimming, A Burg
2014 IEEE 8th Sensor Array and Multichannel Signal Processing Workshop (SAM …, 2014
382014
Advanced machine learning techniques for self-interference cancellation in full-duplex radios
AT Kristensen, A Burg, A Balatsoukas-Stimming
2019 53rd Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers, 1149-1153, 2019
362019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20