Παρακολούθηση
Annika Paul (geb. Reinhold)
Annika Paul (geb. Reinhold)
Bauhaus Luftfahrt
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bauhaus-luftfahrt.net
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Challenges for ground operations arising from aircraft concepts using alternative energy
M Schmidt, A Paul, M Cole, KO Ploetner
Journal of Air Transport Management 56, 107-117, 2016
492016
An Evaluation of Yardstick Regulation for European Airports
A Reinhold, HM Niemeier, V Kamp, J Müller
Journal of Air Transport Management 16 (2), 74-80, 2010
402010
Analysis of European airports’ access and egress travel times using Google Maps
R Rothfeld, A Straubinger, A Paul, C Antoniou
Transport Policy 81, 148-162, 2019
332019
Factors influencing European passenger demand for air transport
AJ Cook, U Kluge, A Paul, S Cristóbal
Air Transport Research Society World Conference, 2017
262017
The prospects of hybrid-electric regional air transport-an assessment of travel time benefits of domestic short-haul flights in Germany with 19-seater aircraft
W Grimme, A Paul, S Maertens, J van Wensveen
Transportation Research Procedia 51, 199-207, 2020
132020
Drivers and Elements of Future Airborne Communication Networks
KD Buechter, A Reinhold, G Stenz, A Sizmann
Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress, 2012
132012
Assessment of Passenger Requirements Along the Door-to-Door Travel Chain
U Kluge, A Paul, M Urban, H Ureta
Towards User-Centric Transport in Europe, 255-276, 2019
122019
An explorative study of corporate travellers’ perception at a German airport
U Schmalz, A Paul, V Gissibl
Journal of Air Transport Management 92, 102040, 2021
112021
Profiling Future Air Transport Passengers in Europe
U Kluge, A Paul, H Ureta, K Ploetner
Transport Research Arena 2018, 2018
102018
Evaluation of the market potential and technical requirements for thin-haul air transport
A Paul, W Grimme, G Atanasov, J van Wensveen, F Peter
Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress, 2019
72019
Airline Revenues 2035: Revenue Generation and Business Models in Commercial Aviation – A Scenario Study
J Michelmann, A Paul, A Becker, C Schneider, G Tay, M Hornung
Air Transport Research Society World Conference, 2019
52019
Implications of aircraft concepts using alternative energy on ground operation
M Schmidt, A Paul, M Cole, KO Ploetner
The 18th air transport research society world conference, 2014
42014
Characteristics of Potential User Groups of New Forms of Mobility Using the Example of Urban Air Mobility
U Kluge, A Paul, K Ploetner
Air Transport Research World Conference, 2019
32019
Emission reduction potential across the long-haul network
A Paul, M Engelmann, L Koops, D Steinweg, F Troeltsch, J van Wensveen, ...
Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress, 2019
32019
Dataset2050 d3. 2-future passenger demand profile
A Paul, U Kluge, P Mennig, H Ureta, G Tanner, AJ Cook, P Hullah
Innaxis, 2018
32018
European Hub Airports–Assessment of Constraints for Market Power in the Local Catchment and on the Transfer Market
A Paul
32018
Towards seamless passenger transport: performance of intermodal approaches
M Urban, A Paul, M Cole
Journal of Air Transport Studies 8 (No. 1), 1-12, 2017
32017
Future Developments Regarding the Air Cargo Market – A Scenario-based Analysis
A Reinhold, A Kuhlmann, A Becker, P Phleps
Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress, 0
3*
DATASET2050 D2. 2-Data-driven Model
S Cristobal, H Ureta, D Perez, A Paul, G Gurtner, AJ Cook
Innaxis, 2016
22016
A business model enabling a passenger-distance-improved long-haul network to decrease transport inefficiencies
D Steinweg, KD Büchter, M Engelmann, A Habersetzer, U Schmalz, ...
Aviation 25 (3), 187-201, 2021
12021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20