Παρακολούθηση
Alexandra Michail
Alexandra Michail
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imperial.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Progress in high-voltage MgMn2O4 oxyspinel cathode materials for Mg batteries
A Michail, B Silván, N Tapia-Ruiz
Current Opinion in Electrochemistry 31, 100817, 2022
302022
A 12-Fold ThSi2 Interpenetrated Network Utilizing a Glycine-Based Pseudopeptidic Ligand
E Loukopoulos, A Michail, GE Kostakis
Crystals 8 (1), 47, 2018
52018
A a Glycine-Based 12-Fold ThSi2 Interpenetrated Pseudopeptidic Network Ligand Utilizing
E Loukopoulos, A Michail, GE Kostakis
Structural Design and Properties of Coordination Polymers, 75, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–3