Παρακολούθηση
Gilles Venturini
Gilles Venturini
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-tours.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On how Pachycondyla apicalis ants suggest a new search algorithm
N Monmarché, G Venturini, M Slimane
Future Generation Computer Systems 16 (8), 937-946, 2000
3462000
SIA: a supervised inductive algorithm with genetic search for learning attributes based concepts
G Venturini
European conference on machine learning, 280-296, 1993
3251993
On improving clustering in numerical databases with artificial ants
N Monmarché, M Slimane, G Venturini
European Conference on Artificial Life, 626-635, 1999
1671999
A survey on image-based insect classification
M Martineau, D Conte, R Raveaux, I Arnault, D Munier, G Venturini
Pattern Recognition 65, 273-284, 2017
1492017
A new clustering algorithm based on the chemical recognition system of ants
N Labroche, N Monmarché, G Venturini
ECAI, 345-349, 2002
1462002
AntTree: A new model for clustering with artificial ants
H Azzag, N Monmarche, M Slimane, G Venturini
The 2003 Congress on Evolutionary Computation, 2003. CEC'03. 4, 2642-2647, 2003
1262003
Antclust: Ant clustering and web usage mining
N Labroche, N Monmarché, G Venturini
Genetic and evolutionary computation conference, 25-36, 2003
1242003
Learning first order logic rules with a genetic algorithm
S Augier, G Venturini, Y Kodratoff
1st International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 21-26, 1995
1031995
AntClass: discovery of clusters in numeric data by an hybridization of an ant colony with the Kmeans algorithm
N Monmarché, M Slimane, G Venturini
1001999
A hierarchical ant based clustering algorithm and its use in three real-world applications
H Azzag, G Venturini, A Oliver, C Guinot
European Journal of Operational Research 179 (3), 906-922, 2007
992007
Interactive evolution of ant paintings
S Aupetit, V Bordeau, N Monmarché, M Slimane, G Venturini
The 2003 Congress on Evolutionary Computation, 2003. CEC'03. 2, 1376-1383, 2003
892003
Interactive Design of Web Sites with a Genetic Algorithm.
A Oliver, N Monmarché, G Venturini
ICWI, 355-362, 2002
722002
Vizassist: an interactive user assistant for visual data mining
F Bouali, A Guettala, G Venturini
The Visual Computer 32 (11), 1447-1463, 2016
602016
On using interactive genetic algorithms for knowledge discovery in databases
G Venturini, M Slimane, F Morin
International Conference on Genetic Algorithms'97, 696-703, 1997
601997
Imagine: a tool for generating HTML style sheets with an interactive genetic algorithm based on genes frequencies
N Monmarché, G Nocent, M Slimane, G Venturini, P Santini
IEEE SMC'99 Conference Proceedings. 1999 IEEE International Conference on …, 1999
551999
FIBRASCAN: a novel method for 3D white matter tract reconstruction in MR space from cadaveric dissection
I Zemmoura, B Serres, F Andersson, L Barantin, C Tauber, I Filipiak, ...
Neuroimage 103, 106-118, 2014
462014
A critical and empirical study of epistasis measures for predicting GA performances: a summary
S Rochet, G Venturini, M Slimane, EM El Kharoubi
European Conference on Artificial Evolution, 275-285, 1997
451997
Apprentissage adaptatif et apprentissage supervise par algorithme genetique
G Venturini
Paris 11, 1994
411994
A new approach of data clustering using a flock of agents
F Picarougne, H Azzag, G Venturini, C Guinot
Evolutionary Computation 15 (3), 345-367, 2007
372007
Adaptation in dynamic environments through a minimal probability of exploration
G Venturini
Proceedings of the third international conference on Simulation of adaptive …, 1994
361994
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20