Παρακολούθηση
T V Kosmidou
T V Kosmidou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ec.europa.eu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Structural, mechanical and electrical characterization of epoxy-amine/carbon black nanocomposites
TV Kosmidou, AS Vatalis, CG Delides, E Logakis, P Pissis, ...
Express Polymer Letters 2 (5), 364-372, 2008
1432008
Water absorption mechanism and some anomalous effects on the mechanical and viscoelastic behavior of an epoxy system
GC Papanicolaou, TV Kosmidou, AS Vatalis, CG Delides
Journal of Applied Polymer Science 99 (4), 1328-1339, 2006
1392006
Stress analysis of short fiber-reinforced polymers incorporating a hybrid interphase region
GC Papanicolaou, NK Anifantis, LK Keppas, TV Kosmidou
Composite Interfaces 14 (2), 131-152, 2007
292007
Effect of the interface stiffness and skin–core adhesion efficiency on the interfacial stress distribution of sandwich structures
GC Papanicolaou, DJ Bakos, TV Kosmidou
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 38 (4), 1099-1106, 2007
182007
Static and dynamic behavior of single‐edge notched glass fabric composites
GC Papanicolaou, DE Mouzakis, TV Kosmidou, G Economopoulos
Polymer composites 27 (2), 177-183, 2006
142006
Thermal and Dynamical Investigation on the Effect of Aminofunctionalized Carbon Nanotubes Embedded in an Epoxy Matrix.
TV Kosmidou, E Nikolaidou, AZ Stimoniaris, AS Vatalis, CG Delides
Journal of Engineering Science and Technology Review 4 (2), 169-173, 2011
72011
Glass Fabric Composites
P GC, DE Mouzakis, TV Kosmidou, G Economopoulos
Prediction of the Mechanical Properties of FRP’s by Means of the Concept of Hybrid Interphase
GC Papanicolaou, TV Kosmidou, NK Anifantis
NUMERICAL AND ANALYTICAL INVESTIGATION OF INTERPHASIAL STRESS AND STRAIN FIELDS IN PARTICULATES BY MEANS OF THE HYBRID INTERPHASE CONCEPT
GC Papanicolaou, NK Anifantis, TV Kosmidou
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9