Παρακολούθηση
Irina Kostitsyna
Irina Kostitsyna
NASA Ames Research Center
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tue.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Algorithmic Traffic Abstraction and its Application to NextGen Generic Airspace
G Sabhnani, A Yousefi, I Kostitsyna, J Mitchell, V Polishchuk, D Kierstead
10th AIAA Aviation Technology, Integration, and Operations (ATIO) Conference, 2010
56*2010
Approximating (k, )-center clustering for curves
K Buchin, A Driemel, J Gudmundsson, M Horton, I Kostitsyna, M Löffler, ...
Proceedings of the Thirtieth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete …, 2019
512019
Forming tile shapes with simple robots
R Gmyr, K Hinnenthal, I Kostitsyna, F Kuhn, D Rudolph, C Scheideler, ...
Natural Computing 19 (2), 375-390, 2020
372020
Beacon-based algorithms for geometric routing
M Biro, J Iwerks, I Kostitsyna, JSB Mitchell
Algorithms and Data Structures: 13th International Symposium, WADS 2013 …, 2013
322013
Global curve simplification
M van de Kerkhof, I Kostitsyna, M Löffler, M Mirzanezhad, C Wenk
arXiv preprint arXiv:1809.10269, 2018
272018
Beacon based routing and coverage
M Biro, J Gao, J Iwerks, I Kostitsyna, JSB Mitchell
21st Fall Workshop on Computational Geometry, 2011
272011
Convex hull formation for programmable matter
JJ Daymude, R Gmyr, K Hinnenthal, I Kostitsyna, C Scheideler, AW Richa
Proceedings of the 21st International Conference on Distributed Computing …, 2020
252020
Shape recognition by a finite automaton robot
R Gmyr, K Hinnenthal, I Kostitsyna, F Kuhn, D Rudolph, C Scheideler
43rd International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science …, 2018
252018
Algorithmic approaches to reconfigurable assembly systems
A Costa, A Abdel-Rahman, B Jenett, N Gershenfeld, I Kostitsyna, ...
2019 IEEE Aerospace Conference, 1-8, 2019
242019
Mapping polygons to the grid with small Hausdorff and Fréchet distance
WB Quirijn, I Kostitsyna, M van Kreveld, W Meulemans, W Sonke, ...
24th Annual European Symposium on Algorithms (ESA 2016) 57, 22:1--22:16, 2016
24*2016
On the complexity of minimum-link path problems
I Kostitsyna, M Löffler, V Polishchuk, F Staals
Journal of Computational Geometry 8 (2), 80-108, 2017
222017
Combinatorics of beacon-based routing and coverage
M Biro, J Gao, J Iwerks, I Kostitsyna, JSB Mitchell
25th Canadian Conference on Computational Geometry (CCCG 2013), 1-6, 2013
202013
Trajectory grouping structure under geodesic distance
I Kostitsyna, M van Kreveld, M Löffler, B Speckmann, F Staals
31st International Symposium on Computational Geometry (SoCG 2015), 2015
192015
Gabriel triangulations and angle-monotone graphs: Local routing and recognition
N Bonichon, P Bose, P Carmi, I Kostitsyna, A Lubiw, S Verdonschot
International Symposium on Graph Drawing and Network Visualization, 519-531, 2016
182016
On minimizing crossings in storyline visualizations
I Kostitsyna, M Nöllenburg, V Polishchuk, A Schulz, D Strash
International Symposium on Graph Drawing, 192-198, 2015
182015
Forming tile shapes with a single robot
R Gmyr, I Kostitsyna, F Kuhn, C Scheideler, T Strothmann
33rd European Workshop on Computational Geometry (EuroCG 2017), 2017
142017
Hardness Results for Two-Dimensional Curvature-Constrained Motion Planning
D Kirkpatrick, I Kostitsyna, V Polishchuk
142011
Separating bounded and unbounded asynchrony for autonomous robots: Point convergence with limited visibility
D Kirkpatrick, I Kostitsyna, A Navarra, G Prencipe, N Santoro
Proceedings of the 2021 ACM Symposium on Principles of Distributed Computing …, 2021
122021
Autonomous mobile robots: Refining the computational landscape
K Buchin, P Flocchini, I Kostitsyna, T Peters, N Santoro, K Wada
2021 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium …, 2021
102021
The painter’s problem: covering a grid with colored connected polygons
A van Goethem, I Kostitsyna, M van Kreveld, W Meulemans, M Sondag, ...
International Symposium on Graph Drawing and Network Visualization, 492-505, 2017
102017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20