Παρακολούθηση
Alessandro Rinaldo
Alessandro Rinaldo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα austin.utexas.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Distribution-free predictive inference for regression
J Lei, M G’Sell, A Rinaldo, RJ Tibshirani, L Wasserman
Journal of the American Statistical Association 113 (523), 1094-1111, 2018
7072018
Consistency of spectral clustering in stochastic block models
J Lei, A Rinaldo
7072015
Confidence sets for persistence diagrams
BT Fasy, F Lecci, A Rinaldo, L Wasserman, S Balakrishnan, A Singh
3372014
Consistency under sampling of exponential random graph models
CR Shalizi, A Rinaldo
Annals of statistics 41 (2), 508, 2013
2432013
Properties and refinements of the fused lasso
A Rinaldo
2182009
On the asymptotic properties of the group lasso estimator for linear models
Y Nardi, A Rinaldo
2182008
Stochastic convergence of persistence landscapes and silhouettes
F Chazal, BT Fasy, F Lecci, A Rinaldo, L Wasserman
Proceedings of the thirtieth annual symposium on Computational geometry, 474-483, 2014
2122014
Autoregressive process modeling via the lasso procedure
Y Nardi, A Rinaldo
Journal of Multivariate Analysis 102 (3), 528-549, 2011
1752011
Generalized density clustering
A Rinaldo, L Wasserman
1732010
On the geometry of discrete exponential families with application to exponential random graph models
A Rinaldo, SE Fienberg, Y Zhou
1682009
Differential privacy for functions and functional data
R Hall, A Rinaldo, L Wasserman
The Journal of Machine Learning Research 14 (1), 703-727, 2013
1652013
Robust topological inference: Distance to a measure and kernel distance
B Fasy, F Lecci, L Wasserman
Journal of Machine Learning Research 18 (159), 1-40, 2018
1572018
Maximum lilkelihood estimation in the -model
A Rinaldo, S Petrović, SE Fienberg
1422013
Subsampling methods for persistent homology
F Chazal, B Fasy, F Lecci, B Michel, A Rinaldo, L Wasserman
International Conference on Machine Learning, 2143-2151, 2015
1312015
Maximum likelihood estimation in log-linear models
SE Fienberg, A Rinaldo
The Annals of Statistics, 996-1023, 2012
1292012
Uniform asymptotic inference and the bootstrap after model selection
RJ Tibshirani, A Rinaldo, R Tibshirani, L Wasserman
1242018
Characterization of multilocus linkage disequilibrium
A Rinaldo, SA Bacanu, B Devlin, V Sonpar, L Wasserman, K Roeder
Genetic epidemiology 28 (3), 193-206, 2005
1242005
Random differential privacy
R Hall, A Rinaldo, L Wasserman
arXiv preprint arXiv:1112.2680, 2011
1212011
Three centuries of categorical data analysis: Log-linear models and maximum likelihood estimation
SE Fienberg, A Rinaldo
Journal of Statistical Planning and Inference 137 (11), 3430-3445, 2007
1172007
Bootstrapping and sample splitting for high-dimensional, assumption-lean inference
A Rinaldo, L Wasserman, M G’Sell
1132019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20