Παρακολούθηση
Alessandro Rinaldo
Alessandro Rinaldo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα austin.utexas.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Consistency of spectral clustering in stochastic block models
J Lei, A Rinaldo
6532015
Distribution-free predictive inference for regression
J Lei, M G’Sell, A Rinaldo, RJ Tibshirani, L Wasserman
Journal of the American Statistical Association 113 (523), 1094-1111, 2018
5842018
Confidence sets for persistence diagrams
BT Fasy, F Lecci, A Rinaldo, L Wasserman, S Balakrishnan, A Singh
3142014
Consistency under sampling of exponential random graph models
CR Shalizi, A Rinaldo
Annals of statistics 41 (2), 508, 2013
2332013
On the asymptotic properties of the group lasso estimator for linear models
Y Nardi, A Rinaldo
2202008
Properties and refinements of the fused lasso
A Rinaldo
2102009
Stochastic convergence of persistence landscapes and silhouettes
F Chazal, BT Fasy, F Lecci, A Rinaldo, L Wasserman
Proceedings of the thirtieth annual symposium on Computational geometry, 474-483, 2014
1912014
Autoregressive process modeling via the lasso procedure
Y Nardi, A Rinaldo
Journal of Multivariate Analysis 102 (3), 528-549, 2011
1692011
Generalized density clustering
A Rinaldo, L Wasserman
1662010
On the geometry of discrete exponential families with application to exponential random graph models
A Rinaldo, SE Fienberg, Y Zhou
1632009
Differential privacy for functions and functional data
R Hall, A Rinaldo, L Wasserman
The Journal of Machine Learning Research 14 (1), 703-727, 2013
1502013
Robust topological inference: Distance to a measure and kernel distance
F Chazal, B Fasy, F Lecci, B Michel, A Rinaldo, A Rinaldo, L Wasserman
The Journal of Machine Learning Research 18 (1), 5845-5884, 2017
1432017
Maximum lilkelihood estimation in the -model
A Rinaldo, S Petrović, SE Fienberg
1322013
Subsampling methods for persistent homology
F Chazal, B Fasy, F Lecci, B Michel, A Rinaldo, L Wasserman
International Conference on Machine Learning, 2143-2151, 2015
1242015
Characterization of multilocus linkage disequilibrium
A Rinaldo, SA Bacanu, B Devlin, V Sonpar, L Wasserman, K Roeder
Genetic epidemiology 28 (3), 193-206, 2005
1232005
Maximum likelihood estimation in log-linear models
SE Fienberg, A Rinaldo
The Annals of Statistics, 996-1023, 2012
1212012
Uniform asymptotic inference and the bootstrap after model selection
RJ Tibshirani, A Rinaldo, R Tibshirani, L Wasserman
1142018
Random differential privacy
R Hall, A Rinaldo, L Wasserman
arXiv preprint arXiv:1112.2680, 2011
1142011
Differential privacy and the risk-utility tradeoff for multi-dimensional contingency tables
SE Fienberg, A Rinaldo, X Yang
International Conference on Privacy in Statistical Databases, 187-199, 2010
1112010
Three centuries of categorical data analysis: Log-linear models and maximum likelihood estimation
SE Fienberg, A Rinaldo
Journal of Statistical Planning and Inference 137 (11), 3430-3445, 2007
1092007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20