Παρακολούθηση
Merope Manataki
Merope Manataki
PhD, Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete (TUC))
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isc.tuc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A regional approach to ancient urban studies in Greece through multi-settlement geophysical survey
JC Donati, A Sarris, N Papadopoulos, T Kalaycı, FX Simon, M Manataki, ...
Journal of Field Archaeology 42 (5), 450-467, 2017
272017
GPR: Theory and Practice in Archaeological Prospection
TK Meropi Manataki, Apostolos Sarris, Jamieson C. Donati, Carmen Cuenca Garcia
Best Practices of GeoInformatic Technologies for the Mapping of …, 2015
27*2015
An introduction to geophysical and geochemical methods in digital geoarchaeology
A Sarris, T Kalayci, I Moffat, M Manataki
Digital Geoarchaeology: New Techniques for Interdisciplinary Human …, 2018
262018
GPR data interpretation approaches in archaeological prospection
M Manataki, A Vafidis, A Sarris
Applied Sciences 11 (16), 7531, 2021
192021
How efficient is an integrative approach in archaeological geophysics? Comparative case studies from Neolithic settlements in Thessaly (Central Greece)
FX Simon, T Kalayci, JC Donati, CC Garcia, M Manataki, A Sarris
Near Surface Geophysics 13 (6), 633-643, 2015
162015
Opening a New Frontier in the Study of Neolithic Settlement Patterns of Eastern Thessaly, Greece
A Sarris, T Kalayci, FX Simon, J Donati, M Manataki, G Cantoro, I Moffat, ...
OSF, 2017
132017
Dating painted panel E1 at Nawarla Gabarnmang, central-western Arnhem Land plateau
B David, JJ Delannoy, R Gunn, E Chalmin, G Castets, F Petchey, K Aplin, ...
B. David, PSC Taçon, J.-J. Delannoy and J.-M. Geneste (eds), The archaeology …, 2017
112017
Recording and reconstructing the sacred landscapes of Sicilian Naxos
J Pakkanen, MC Lentini, A Sarris, E Tikkala, M Manataki
Open Archaeology 5 (1), 416-433, 2019
82019
Visviki Magoula Revisited
E Alram-Stern, A Sarris, K Vouzaxakis, K Almatzi, P Arachoviti, V Rondiri, ...
Berghahn Books, 2018
62018
Application of empirical mode decomposition methods to ground penetrating radar data
M Manataki, A Vafidis, A Sarris
first break 32 (8), 2014
62014
GPR imaging at Aptera archaeological site
NS Spanoudakis, M Manataki, V Niniou-Kindeli, AP Vafidis
6th Congress of the Balkan Geophysical Society, cp-262-00052, 2011
62011
Records and Transformations of Memories in the Cultural Landscape of Idomeni (Kilkis, Northern Greece)
S Chatzitoulousis, V Vlasidis, A Sarris, K Efkleidou, E Kotjabopoulou, ...
Open Archaeology 5 (1), 563-585, 2019
52019
Revealing the urban features of the ancient greek city of Mantineia through the employment of ground penetrating radar
A Sarris, M Manataki, C Cuenca-Garcia, JC Donati, T Kalayci, ...
2015 8th International Workshop on Advanced Ground Penetrating Radar (IWAGPR …, 2015
52015
Combining CEEMD and predictive deconvolution for the suppression of multiple reflections and coherent noise in GPR signals
M Manataki, A Sarris, A Vafidis
2015 8th International Workshop on Advanced Ground Penetrating Radar (IWAGPR …, 2015
52015
Comparing Adam and SGD optimizers to train AlexNet for classifying GPR C-scans featuring ancient structures
M Manataki, A Vafidis, A Sarris
2021 11th International Workshop on Advanced Ground Penetrating Radar …, 2021
42021
Contribution of GPR method in monitoring and evaluating the conservation state of Fortezza, Rethymno, Greece
M Manataki, A Sarris, D Oikonomou, K Simirdanis, G Strapazzon, ...
2018 17th International Conference on Ground Penetrating Radar (GPR), 1-6, 2018
42018
Multi-component geophysical survey at the Classical Greek cities of Mantinea and Elis
I Moffat, N Papadopoulos, J Donati, A Sarris, T Kalayci, C Cuenca-García, ...
Antiquity Journal (Projects Gallery) 89, 345, 2015
42015
Geophysical explorations of the classical coastal settlement of Lechaion, Peloponnese (Greece)
A Sarris, T Kalayci, N Papadopoulos, N Argyriou, J Donati, G Kakoulaki, ...
Mapping the Past From sampling sites and landscapes to exploring the …, 2020
32020
Using GPR to Evaluate the Stratigraphic Condition of the Mosaic of the Dolphins in Delos Island, Greece, in order to Adopt the necessary Conservation measures
M Manataki, C Maris, A Sarris, A Vafidis
10th International Workshop on Advanced Ground Penetrating Radar 2019 (1), 1-7, 2019
32019
Advanced Sensing and Information Technologies for Timely Artefact Diagnosis
A Utkin, L Argyriou, V Bexiga, F Boldrighini, G Cantoro, P Chaves, ...
Cultural Heritage Resilience Against Climate Change and Natural Hazards …, 2019
32019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20