Παρακολούθηση
Merope Manataki
Merope Manataki
PhD Candidate, Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete (TUC))
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isc.tuc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A regional approach to ancient urban studies in Greece through multi-settlement geophysical survey
JC Donati, A Sarris, N Papadopoulos, T Kalaycı, FX Simon, M Manataki, ...
Journal of Field Archaeology 42 (5), 450-467, 2017
172017
An introduction to geophysical and geochemical methods in digital geoarchaeology
A Sarris, T Kalayci, I Moffat, M Manataki
Digital Geoarchaeology, 215-236, 2018
142018
How efficient is an integrative approach in archaeological geophysics? Comparative case studies from Neolithic settlements in Thessaly (Central Greece)
FX Simon, T Kalayci, JC Donati, CC Garcia, M Manataki, A Sarris
Near Surface Geophysics 13 (6), 633-643, 2015
112015
Opening a New Frontier in the Study of Neolithic Settlement Patterns of Eastern Thessaly, Greece
A Sarris, T Kalayci, FX Simon, J Donati, C Cuenca-García, M Manataki, ...
Communities, Landscapes, and Interaction in Neolithic Greece: proceedings of …, 2017
8*2017
GPR: Theory and Practice in Archaeological Prospection
TK Meropi Manataki, Apostolos Sarris, Jamieson C. Donati, Carmen Cuenca Garcia
Best Practices of GeoInformatic Technologies for the Mapping of …, 2015
7*2015
GPR imaging at Aptera archaeological site
NS Spanoudakis, M Manataki, V Niniou-Kindeli, AP Vafidis
6th Congress of the Balkan Geophysical Society, cp-262-00052, 2011
62011
Combining CEEMD and predictive deconvolution for the suppression of multiple reflections and coherent noise in GPR signals
M Manataki, A Sarris, A Vafidis
2015 8th International Workshop on Advanced Ground Penetrating Radar (IWAGPR …, 2015
52015
Application of empirical mode decomposition methods to ground penetrating radar data
M Manataki, A Vafidis, A Sarris
first break 32 (8), 2014
52014
Recording and reconstructing the sacred landscapes of Sicilian Naxos
J Pakkanen, MC Lentini, A Sarris, E Tikkala, M Manataki
Open Archaeology 5 (1), 416-433, 2019
42019
Revealing the urban features of the ancient greek city of Mantineia through the employment of ground penetrating radar
A Sarris, M Manataki, C Cuenca-Garcia, JC Donati, T Kalayci, ...
2015 8th International Workshop on Advanced Ground Penetrating Radar (IWAGPR …, 2015
42015
Multi-component geophysical survey at the Classical Greek cities of Mantinea and Elis
I Moffat, N Papadopoulos, J Donati, A Sarris, T Kalayci, C Cuenca-García, ...
Antiquity Journal (Projects Gallery) 89, 345, 2015
42015
Revealing the structural details of the Minoan settlement of Sissi, eastern Crete, through geophysical investigations
A Sarris, M Manataki, S Déderix, J Driessen, B Jennings, C Gaffney, ...
12th International Conference of Archaeological Prospection, 206-208, 2017
32017
Employing CEEMD for Improving GPR Images-A Case Study from a Neolithic Settlement in Thessaly, Greece
M Manataki, A Sarris, A Vafidis
8th Congress of the Balkan Geophysical Society 2015 (1), 1-5, 2015
32015
Amalgamation of Satellite Remote Sensing and Geophysical Prospection for the Investigation of Ancient Cities: Two Case Studies from Demetrias and Pherai at the Region of …
A Sarris, J Donati, T Kalayci, F Simon, M Manataki, C Garcia, G Cantoro
8th Congress of the Balkan Geophysical Society 2015 (1), 1-5, 2015
32015
Cultural variations of the Neolithic landscape of Thessaly
A Sarris, T Kalayci, FX Simon, J Donati, CC García, M Manataki, ...
Archaeologia Polona 53, 355-359, 2015
32015
Monitoring of water leakages from pipes through geophysical imaging methods
M Manataki, N Papadopoulos, A Sarris, A Agapiou, K Themistocleous, ...
Integrated Use of Space, Geophysical and Hyperspectral Technologies Intended …, 2014
32014
Records and Transformations of Memories in the Cultural Landscape of Idomeni (Kilkis, Northern Greece)
S Chatzitoulousis, V Vlasidis, A Sarris, K Efkleidou, E Kotjabopoulou, ...
Open Archaeology 5 (1), 563-585, 2019
22019
Geophysical Investigations at Sissi 2015-2016
A Sarris, M Manataki, S Dederix
Presses Universitaires de Louvain, 2018
22018
Ground-Based and Satellite-Imaging Technologies for Mapping the Ancient Settlement of Gortyn, Crete
A Sarris, G Codini, M Manataki, J Donati, FX Simon, V Sythiakaki, E Zanini
4th Meeting for the Archaeological Work in Crete, 2016
22016
Towards an integrated remote-sensing strategy for revealing the urban details of the Hellenistic-Roman city of Demetrias, central Greece
A Sarris, J Donati, T Kalayci, C Cuenca García, FX Simon, M Manataki, ...
Archaeologia Polona 53, 351-355, 2015
22015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20