Παρακολούθηση
Fang-Zhou Jiang
Fang-Zhou Jiang
Westpac
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα westpac.com.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A spatio-temporal analysis of mobile internet traffic in public transportation systems: A view of web browsing from the bus
F Jiang, K Thilakarathna, MA Kaafar, F Rosenbaum, A Seneviratne
Proceedings of the 10th ACM MobiCom Workshop on Challenged Networks, 37-42, 2015
192015
SSIDs in the Wild: Extracting Semantic Information from WiFi SSIDs
S Seneviratne, F Jiang, M Cunche, A Seneviratne
Proceedings of The 40th IEEE Conference on Local Computer Networks (LCN'15), 2015
182015
Intelligent post-disaster networking by exploiting crowd big data
X Wang, F Jiang, L Zhong, Y Ji, S Yamada, K Takano, G Xue
IEEE Network 34 (4), 49-55, 2020
132020
TransFetch: A Viewing Behavior Driven Video Distribution Framework in Public Transport
F Jiang, Z Liu, K Thilakarathna, Z Li, Y Ji, A Seneviratne
Proceedings of The 41th IEEE Conference on Local Computer Networks (LCN’16), 2016
112016
Crowd-cache: Leveraging on spatio-temporal correlation in content popularity for mobile networking in proximity
K Thilakarathna, FZ Jiang, S Mrabet, MA Kaafar, A Seneviratne, G Xie
Computer Communications 100, 104-117, 2017
82017
Type, Talk, or Swype: Characterizing and Comparing Energy Consumption of Mobile Input Modalities
F Jiang, E Zarepour, M Hassan, A Seneviratne, P Mohapatra
Pervasive and Mobile Computing, 2015
72015
Supercharging Crowd Dynamics Estimation in Disasters via Spatio-Temporal Deep Neural Network
FZ Jiang, L Zhong, K Thilakarathna, A Seneviratne, K Takano, S Yamada, ...
The 4th IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics …, 2017
62017
Crowd-cache--popular content for free
K Thilakarathna, F Jiang, S Mrabet, MA Kaafar, A Seneviratne, ...
Proceedings of the 12th annual international conference on Mobile systems …, 2014
62014
Efficient content distribution in dooh advertising networks exploiting urban geo-social connectivity
FZ Jiang, K Thilakarathna, M Hassan, Y Ji, A Seneviratne
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion …, 2017
52017
Spatio-temporal data-driven analysis of mobile network availability during natural disasters
L Zhong, K Takano, F Jiang, X Wang, Y Ji, S Yamada
2016 3rd International Conference on Information and Communication …, 2016
52016
When to Type, Talk, or Swype: Characterizing Energy Consumption of Mobile Input Modalities
F Jiang, E Zarepour, M Hassan, A Seneviratne, P Mohapatra
Proceedings of The 2015 IEEE International Conference on Pervasive Computing …, 2015
42015
uStash: a Novel Mobile Content Delivery System for Improving User QoE in Public Transport
FZ Jiang, K Thilakarathna, S Mrabet, MA Kaafar, A Seneviratne
Transaction on Mobile Computing, 2018
32018
uDrop: Pushing Drop-Box to the Edge of Mobile Network
F Jiang, K Thilakarathna, S Mrabet, MA Kaafar
IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications, 2016
32016
Factors influencing performance of smart mobile User Stashy
F Jiang
NICTA, 2014
32014
PerCom Demos 2016: 2016 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Demonstrations-Program
A Miyamoto, VP La Manna, VM Bove Jr, F Jiang, K Thilakarathna, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15