Παρακολούθηση
George Dotsis
George Dotsis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα econ.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
How efficient is the European football betting market? Evidence from arbitrage and trading strategies
N Vlastakis, G Dotsis, RN Markellos
Journal of Forecasting 28 (5), 426-444, 2009
1432009
An empirical comparison of continuous-time models of implied volatility indices
G Dotsis, D Psychoyios, G Skiadopoulos
Journal of Banking & Finance 31 (12), 3584-3603, 2007
1372007
Parameter uncertainty in portfolio selection: Shrinking the inverse covariance matrix
A Kourtis, G Dotsis, RN Markellos
Journal of Banking & Finance 36 (9), 2522-2531, 2012
1122012
A jump diffusion model for VIX volatility options and futures
D Psychoyios, G Dotsis, RN Markellos
Review of Quantitative Finance and Accounting 35, 245-269, 2010
842010
Maximum likelihood estimation of non-affine volatility processes
K Chourdakis, G Dotsis
Journal of Empirical Finance 18 (3), 533-545, 2011
392011
Volatility forecasting and time‐varying variance risk premiums in grains commodity markets
A Triantafyllou, G Dotsis, AH Sarris
Journal of Agricultural Economics 66 (2), 329-357, 2015
302015
Nonlinear modelling of European football scores using support vector machines
N Vlastakis, G Dotsis, RN Markellos
Economics of Betting Markets, 110-117, 2013
242013
Investor sentiment and value and growth stock index options
J Coakley, G Dotsis, X Liu, J Zhai
The European Journal of Finance 20 (12), 1211-1229, 2014
202014
The finite sample properties of the GARCH option pricing model
G Dotsis, RN Markellos
Journal of Futures Markets: Futures, Options, and Other Derivative Products …, 2007
172007
Assessing the vulnerability to price spikes in agricultural commodity markets
A Triantafyllou, G Dotsis, A Sarris
Journal of Agricultural Economics 71 (3), 631-651, 2020
152020
Option-implied expectations in commodity markets and monetary policy
A Triantafyllou, G Dotsis
Journal of International Money and Finance 77, 1-17, 2017
142017
The competitiveness of the european ict industry
D Psychoyios, G Dotsis
Review of Economic Analysis 10 (1), 97-119, 2018
122018
The market price of risk of the variance term structure
G Dotsis
Journal of Banking & Finance 84, 41-52, 2017
72017
Corridor volatility risk and expected returns
G Dotsis, N Vlastakis
Journal of Futures Markets 36 (5), 488-505, 2016
72016
Bubble tests in the London housing market: A borough level analysis
P Petris, G Dotsis, P Alexakis
International Journal of Finance & Economics 27 (1), 1044-1063, 2022
52022
International evidence on the determinants of domestic sovereign debt bank holdings
DK Chronopoulos, G Dotsis, NT Milonas
Journal of Financial Services Research 58, 143-160, 2020
52020
Investment under uncertainty and volatility estimation risk
G Dotsis, V Makropoulou, RN Markellos
Applied Economics Letters 19 (2), 133-137, 2012
52012
Maximum likelihood estimation and dynamic asset allocation with non-affine volatility processes
K Chourdakis, G Dotsis
Available at SSRN 1343691, 2009
52009
The Timing of Environmental Policies in the Presence of Extreme Events. Real Options: Theory Meets Practice
G Dotsis, V Makropoulou
9th Annual International Conference, Paris, France, 2005
52005
Implied Volatility Processes: Evidence from the Volatility Derivatives Markets
G Dotsis, D Psychoyios, G Skiadopoulos
Working Paper, 2005
52005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20