Παρακολούθηση
Mauro Garavello
Mauro Garavello
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimib.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Traffic flow on networks
M Garavello, B Piccoli
American institute of mathematical sciences, 2006
5932006
Traffic flow on a road network
GM Coclite, M Garavello, B Piccoli
SIAM journal on mathematical analysis 36 (6), 1862-1886, 2005
4712005
Traffic flow on a road network using the Aw–Rascle model
M Garavello, B Piccoli
Communications in Partial Differential Equations 31 (2), 243-275, 2006
2132006
A class of nonlocal models for pedestrian traffic
RM Colombo, M Garavello, M Lécureux-Mercier
Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 22 (04), 1150023, 2012
1902012
Hybrid necessary principle
M Garavello, B Piccoli
SIAM Journal on Control and Optimization 43 (5), 1867-1887, 2005
1842005
Flows on networks: recent results and perspectives
A Bressan, S Čanić, M Garavello, M Herty, B Piccoli
EMS Surveys in Mathematical Sciences 1 (1), 47-111, 2014
1732014
Models for vehicular traffic on networks
M Garavello, K Han, B Piccoli
American Institute of Mathematical Sciences, 2016
1352016
A Well Posed Riemann Problem for the --System at a Junction
RM Colombo, M Garavello
Networks & Heterogeneous Media 1 (3), 495, 2006
1132006
On the Cauchy Problem for the p-System at a Junction
RM Colombo, M Garavello
SIAM journal on mathematical analysis 39 (5), 1456-1471, 2008
962008
Conservation laws with discontinuous flux
M Garavello, R Natalini, B Piccoli, A Terracina
Networks & Heterogeneous Media 2 (1), 159, 2007
882007
Conservation laws on complex networks
M Garavello, B Piccoli
Annales de l'Institut Henri Poincaré C 26 (5), 1925-1951, 2009
862009
Mixed systems: ODEs–balance laws
R Borsche, RM Colombo, M Garavello
Journal of Differential equations 252 (3), 2311-2338, 2012
742012
On the coupling of systems of hyperbolic conservation laws with ordinary differential equations
R Borsche, RM Colombo, M Garavello
Nonlinearity 23 (11), 2749, 2010
642010
Source-destination flow on a road network
M Garavello, B Piccoli
Communications in Mathematical Sciences 3 (3), 261-283, 2005
562005
The Aw–Rascle traffic model with locally constrained flow
M Garavello, P Goatin
Journal of mathematical analysis and applications 378 (2), 634-648, 2011
442011
An age and space structured SIR model describing the Covid-19 pandemic
RM Colombo, M Garavello, F Marcellini, E Rossi
Journal of mathematics in industry 10 (1), 1-20, 2020
422020
The Cauchy problem at a node with buffer
M Garavello, P Goatin
Discrete & Continuous Dynamical Systems 32 (6), 1915, 2012
422012
Traffic flow on networks: conservation laws models
B Piccoli
402006
Vanishing viscosity for traffic on networks
GM Coclite, M Garavello
SIAM Journal on Mathematical Analysis 42 (4), 1761-1783, 2010
352010
Optimality principles and uniqueness for Bellman equations of unbounded control problems with discontinuous running cost
M Garavello, P Soravia
Nonlinear Differential Equations and Applications NoDEA 11 (3), 271-298, 2004
322004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20