Παρακολούθηση
Enric Galceran
Enric Galceran
Engineering Manager, Apple
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα apple.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey on coverage path planning for robotics
E Galceran, M Carreras
Robotics and Autonomous systems 61 (12), 1258-1276, 2013
12532013
Continuous-time trajectory optimization for online uav replanning
H Oleynikova, M Burri, Z Taylor, J Nieto, R Siegwart, E Galceran
2016 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems …, 2016
2322016
Multipolicy decision-making for autonomous driving via changepoint-based behavior prediction: Theory and experiment
E Galceran, AG Cunningham, RM Eustice, E Olson
Autonomous Robots 41, 1367-1382, 2017
1562017
MPDM: Multipolicy decision-making in dynamic, uncertain environments for autonomous driving
AG Cunningham, E Galceran, RM Eustice, E Olson
2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 1670-1677, 2015
1372015
Coverage Path Planning with Real-time Replanning and Surface Reconstruction for Inspection of Three-dimensional Underwater Structures using Autonomous Underwater Vehicles
E Galceran, R Campos, N Palomeras, D Ribas, M Carreras, P Ridao
Journal of Field Robotics, 2014
1102014
Multipolicy Decision-Making for Autonomous Driving via Changepoint-based Behavior Prediction.
E Galceran, AG Cunningham, RM Eustice, E Olson
Robotics: Science and Systems 1 (2), 6, 2015
1052015
Predicting actions to act predictably: Cooperative partial motion planning with maximum entropy models
M Pfeiffer, U Schwesinger, H Sommer, E Galceran, R Siegwart
2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2016
1022016
Adaptive continuous‐space informative path planning for online environmental monitoring
G Hitz, E Galceran, MÈ Garneau, F Pomerleau, R Siegwart
Journal of Field Robotics 34 (8), 1427-1449, 2017
922017
Online informative path planning for active classification using uavs
M Popović, G Hitz, J Nieto, I Sa, R Siegwart, E Galceran
2017 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA), 5753-5758, 2017
792017
Signed distance fields: A natural representation for both mapping and planning
H Oleynikova, A Millane, Z Taylor, E Galceran, J Nieto, R Siegwart
RSS 2016 Workshop: Geometry and Beyond-Representations, Physics, and Scene …, 2016
742016
Planning Coverage Paths on Bathymetric Maps for In-Detail Inspection of the Ocean Floor
E Galceran, M Carreras
International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2013
662013
Vehicle trajectory determination
E Olson, E Galceran, AG Cunningham, RM Eustice, JR McBride
US Patent 9,934,688, 2018
652018
Online path planning for autonomous underwater vehicles in unknown environments
JD Hernández, E Vidal, G Vallicrosa, E Galceran, M Carreras
2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 1152-1157, 2015
652015
A Real-time Underwater Object Detection Algorithm for Multi-beam Forward Looking Sonar
E Galceran, V Djapic, M Carreras, DP Williams
IFAC's workshop on Navigation, Guidance and Control of Underwater Vehicles …, 2012
632012
Efficient seabed coverage path planning for ASVs and AUVs
E Galceran, M Carreras
2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 88-93, 2012
552012
Coverage Path Planning with Realtime Replanning for Inspection of 3D Underwater Structures
E Galceran, R Campos, N Palomeras, M Carreras, P Ridao
ICRA, 2014
482014
Augmented vehicle tracking under occlusions for decision-making in autonomous driving
E Galceran, E Olson, RM Eustice
2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2015
352015
Toward integrated motion planning and control using potential fields and torque-based steering actuation for autonomous driving
E Galceran, RM Eustice, E Olson
2015 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), 304-309, 2015
312015
Uncertainty-driven survey path planning for bathymetric mapping
E Galceran, S Nagappa, M Carreras, P Ridao, A Palomer
2013 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2013
292013
Snakes on a Plan: Toward Combining Planning and Control
RL Hatton, RA Knepper, H Choset, D Rollinson, C Gong, E Galceran
International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2013
282013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–20