Παρακολούθηση
Iacopo Masi
Iacopo Masi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniroma1.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Regressing Robust and Discriminative 3D Morphable Models with a very Deep Neural Network
AT Tran, T Hassner, I Masi, G Medioni
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017
537*2017
Deep Face Recognition: a Survey
I Masi, Y Wu, T Hassner, P Natarajan
Conference on Graphics, Patterns and Images (SIBGRAPI 2018), 2018
4822018
Recurrent Convolutional Strategies for Face Manipulation Detection in Videos
E Sabir, J Cheng, A Jaiswal, W AbdAlmageed, I Masi, P Natarajan
Media Forensics Workshop (CVPRW) 3, 1, 2019
4362019
Do We Really Need to Collect Millions of Faces for Effective Face Recognition?
I Masi, AT Tran, T Hassner, JT Leksut, G Medioni
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2016
4082016
Person Re-identification by Iterative Re-weighted Sparse Ranking
G Lisanti, I Masi, A Bagdanov, A Del Bimbo
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2015
3742015
Pose-Aware Face Recognition in the Wild
I Masi, S Rawls, G Medioni, P Natarajan
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 4838-4846, 2016
3042016
On Face Segmentation, Face Swapping, and Face Perception
Y Nirkin, I Masi, AT Tran, T Hassner, G Medioni
IEEE Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG), 2018
2752018
Two-branch Recurrent Network for Isolating Deepfakes in Videos
I Masi, A Killekar, RM Mascarenhas, SP Gurudatt, W AbdAlmageed
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020
2672020
Extreme 3D Face Reconstruction: Seeing Through Occlusions
A Tuấn Trần, T Hassner, I Masi, E Paz, Y Nirkin, G Medioni
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 3935-3944, 2018
185*2018
Face recognition using deep multi-pose representations
W AbdAlmageed, Y Wu, S Rawls, S Harel, T Hassner, I Masi, J Choi, ...
2016 IEEE winter conference on applications of computer vision (WACV), 1-9, 2016
1842016
The florence 2d/3d hybrid face dataset
AD Bagdanov, A Del Bimbo, I Masi
Proceedings of the 2011 joint ACM workshop on Human gesture and behavior …, 2011
1812011
FacePoseNet: Making a case for landmark-free face alignment
FJ Chang, AT Tran, T Hassner, I Masi, R Nevatia, G Medioni
Analysis and Modeling of Faces and Gesture Workshop (ICCVW), 1599-1608, 2017
1432017
Matching people across camera views using kernel canonical correlation analysis
G Lisanti, I Masi, A Del Bimbo
International Conference on Distributed Smart Cameras (ICDSC), 10, 2014
1402014
ExpNet: Landmark-Free, Deep, 3D Facial Expressions
FJ Chang, AT Tran, T Hassner, I Masi, R Nevatia, G Medioni
IEEE Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG), 2018
1252018
Learning Pose-Aware Models for Pose-Invariant Face Recognition in the Wild
I Masi, FJ Chang, J Choi, S Harel, J Kim, KG Kim, J Leksut, S Rawls, Y Wu, ...
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2018
1062018
Pooling faces: template based face recognition with pooled face images
T Hassner, I Masi, J Kim, J Choi, S Harel, P Natarajan, G Medioni
Biometric Workshop (CVPRW), 59-67, 2016
772016
Face-Specific Data Augmentation for Unconstrained Face Recognition
I Masi, AT Trần, T Hassner, G Sahin, G Medioni
International Journal of Computer Vision (IJCV), 1-26, 2019
552019
Rapid Synthesis of Massive Face Sets for Improved Face Recognition
I Masi, T Hassner, AT Tran, G Medioni
IEEE Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG), 2017
522017
Deep, Landmark-Free FAME: Face Alignment, Modeling, and Expression Estimation
FJ Chang, AT Tran, T Hassner, I Masi, R Nevatia, G Medioni
International Journal of Computer Vision (IJCV), 1-27, 2019
512019
Multi Channel-Kernel Canonical Correlation Analysis for Cross-View Person Re-Identification
G Lisanti, S Karaman, I Masi
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications …, 2017
452017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20