Παρακολούθηση
Sylvain Bertrand
Sylvain Bertrand
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα onera.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A hierarchical controller for miniature VTOL UAVs: Design and stability analysis using singular perturbation theory
S Bertrand, N Guénard, T Hamel, H Piet-Lahanier, L Eck
Control Engineering Practice 19 (10), 1099-1108, 2011
2082011
Ground risk assessment for long-range inspection missions of railways by UAVs
S Bertrand, N Raballand, F Viguier, F Muller
2017 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 1343-1351, 2017
422017
Stability analysis of an uav controller using singular perturbation theory
S Bertrand, T Hamel, H Piet-Lahanier
IFAC Proceedings Volumes 41 (2), 5706-5711, 2008
412008
Model predictive control of cooperative vehicles using systematic search approach
Y Rochefort, H Piet-Lahanier, S Bertrand, D Beauvois, D Dumur
Control Engineering Practice 32, 204-217, 2014
342014
MPC strategies for cooperative guidance of autonomous vehicles
S Bertrand, J Marzat, H Piet-Lahanier, A Kahn, Y Rochefort
Aerospace Lab, 1-18, 2014
312014
Attitude tracking of rigid bodies on the special orthogonal group with bounded partial state feedback
S Bertrand, T Hamel, H Piet-Lahanier, R Mahony
Proceedings of the 48h IEEE Conference on Decision and Control (CDC) held …, 2009
262009
Distributed event-triggered control strategies for multi-agent formation stabilization and tracking
C Viel, S Bertrand, M Kieffer, H Piet-Lahanier
Automatica 106, 110-116, 2019
232019
Reactive MPC for autonomous MAV navigation in indoor cluttered environments: Flight experiments
J Marzat, S Bertrand, A Eudes, M Sanfourche, J Moras
IFAC-PapersOnLine 50 (1), 15996-16002, 2017
192017
Guidance of flocks of vehicles using virtual signposts
Y Rochefort, H Piet-Lahanier, S Bertrand, D Beauvois, D Dumur
IFAC Proceedings Volumes 44 (1), 5999-6004, 2011
182011
Stabilization of a small unmanned aerial vehicle model without velocity measurement
S Bertrand, T Hamel, H Piet-Lahanier
Proceedings 2007 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 2007
172007
New state estimators and communication protocol for distributed event-triggered consensus of linear multi-agent systems with bounded perturbations
C Viel, S Bertrand, K Michel, PL Helene
IET Control Theory & Applications 11 (11), 1736-1748, 2017
162017
Accurate ground impact footprints and probabilistic maps for risk analysis of UAV missions
B Levasseur, S Bertrand, N Raballand, F Viguier, G Goussu
2019 IEEE Aerospace Conference, 1-10, 2019
152019
Evaluating Ground Risk for Road Networks Induced by UAV Operations*
S Bertrand, N Raballand, F Viguier
2018 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 168-176, 2018
152018
Autonomous and safe inspection of an industrial warehouse by a multi-rotor MAV
A Eudes, J Marzat, M Sanfourche, J Moras, S Bertrand
Field and Service Robotics, 221-235, 2018
142018
Stability of a nonlinear moving horizon estimator with pre-estimation
R Suwantong, S Bertrand, D Dumur, D Beauvois
2014 American Control Conference, 5688-5693, 2014
142014
Optimization method for mission analysis of aeroassisted orbital transfer vehicles
N Bérend, S Bertrand, C Jolly
Aerospace science and technology 11 (5), 432-441, 2007
142007
Performance improvement of an adaptive controller using model predictive control: Application to an uav model
S Bertrand, T Hamel, H Piet-Lahanier
IFAC Proceedings Volumes 39 (16), 770-775, 2006
142006
Commande de drone miniature à voilure tournante
S Bertrand
Université Nice Sophia Antipolis, 2007
132007
Contractive model predictive control of an unmanned aerial vehicle model
S Bertrand, H Piet-Lahanier, T Hamel
IFAC Proceedings Volumes 40 (7), 450-455, 2007
132007
Design and parameter tuning of a robust model predictive controller for UAVs
N Michel, S Bertrand, G Valmorbida, S Olaru, D Dumur
Ifac World Congress 2017, 2017
122017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20