Παρακολούθηση
Alois Gruson
Alois Gruson
Senior Machine Learning Engineer, Spotify
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα spotify.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Explore, exploit, and explain: personalizing explainable recommendations with bandits
J McInerney, B Lacker, S Hansen, K Higley, H Bouchard, A Gruson, ...
Proceedings of the 12th ACM Conference on Recommender Systems, 31-39, 2018
1912018
Offline Evaluation to Make Decisions About PlaylistRecommendation Algorithms
A Gruson, P Chandar, C Charbuillet, J McInerney, S Hansen, D Tardieu, ...
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and …, 2019
1012019
Homepage personalization at spotify
O Semerci, A Gruson, C Edwards, B Lacker, C Gibson, V Radosavljevic
Proceedings of the 13th ACM Conference on Recommender Systems, 527-527, 2019
122019
Personalizing explainable recommendations with bandits
JE McInerney, B Lacker, S Hansen, A Gruson, R Mehrotra
US Patent App. 16/502,975, 2020
12020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–4