Παρακολούθηση
Carmelo Jose Albanez Bastos Filho
Carmelo Jose Albanez Bastos Filho
Associate Professor, University of Pernambuco
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poli.br
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A novel search algorithm based on fish school behavior
CJA Bastos Filho, FB de Lima Neto, AJCC Lins, AIS Nascimento, ...
2008 IEEE international conference on systems, man and cybernetics, 2646-2651, 2008
2492008
OSNR model to consider physical layer impairments in transparent optical networks
HA Pereira, DAR Chaves, CJA Bastos-Filho, JF Martins-Filho
Photonic Network Communications 18, 137-149, 2009
1152009
Many objective particle swarm optimization
EMN Figueiredo, TB Ludermir, CJA Bastos-Filho
Information Sciences 374, 115-134, 2016
1072016
Fish school search
CJAB Filho, FB de Lima Neto, AJCC Lins, AIS Nascimento, MP Lima
Nature-inspired algorithms for optimisation, 261-277, 2009
842009
A multiple objective particle swarm optimization approach using crowding distance and roulette wheel
RA Santana, MR Pontes, CJA Bastos-Filho
2009 Ninth International Conference on Intelligent Systems Design and …, 2009
772009
Swarm intelligence for clustering—A systematic review with new perspectives on data mining
E Figueiredo, M Macedo, HV Siqueira, CJ Santana Jr, A Gokhale, ...
Engineering Applications of Artificial Intelligence 82, 313-329, 2019
682019
Novel routing algorithm for transparent optical networks based on noise figure and amplifier saturation
JF Martins-Filho, CJA Bastos-Filho, EAJ Arantes, SC Oliveira, LD Coelho, ...
Proceedings of the 2003 SBMO/IEEE MTT-S International Microwave and …, 2003
682003
The scaling of crime concentration in cities
M Oliveira, C Bastos-Filho, R Menezes
PloS one 12 (8), e0183110, 2017
672017
Simton: A simulator for transparent optical networks
DAR Chaves, HA Pereira, CJA Bastos-Filho, JF Martins-Filho
Journal of Communication and Information Systems 25 (1), 2010
672010
A novel binary artificial bee colony algorithm
CJ Santana Jr, M Macedo, H Siqueira, A Gokhale, CJA Bastos-Filho
Future Generation Computer Systems 98, 180-196, 2019
652019
Clan particle swarm optimization
D Ferreira de Carvalho, C José Albanez Bastos‐Filho
International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics 2 (2), 197-227, 2009
652009
A mechanism based on artificial bee colony to generate diversity in particle swarm optimization
LN Vitorino, SF Ribeiro, CJA Bastos-Filho
Neurocomputing 148, 39-45, 2015
472015
Characterization of efficient dual-wavelength (1050+ 800 nm) pumping scheme for thulium-doped fiber amplifiers
ASL Gomes, MT Carvalho, ML Sundheimer, CJA Bastos-Filho, ...
IEEE Photonics technology letters 15 (2), 200-202, 2003
472003
On the influence of the swimming operators in the fish school search algorithm
CJA Bastos Filho, FBL Neto, MFC Sousa, MR Pontes, SS Madeiro
2009 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 5012-5017, 2009
452009
A performance comparison of multi-objective optimization evolutionary algorithms for all-optical networks design
DRB Araújo, CJA Bastos-Filho, EA Barboza, DAR Chaves, ...
2011 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Multicriteria Decision …, 2011
402011
An evolutionary approach with surrogate models and network science concepts to design optical networks
DRB De Araújo, CJA Bastos-Filho, JF Martins-Filho
Engineering Applications of Artificial Intelligence 43, 67-80, 2015
392015
Using artificial neural networks to select the parameters for the prognostic of mild cognitive impairment and dementia in elderly individuals
A Lins, MTC Muniz, ANM Garcia, AV Gomes, RM Cabral, ...
Computer methods and programs in biomedicine 152, 93-104, 2017
382017
Methodology to obtain a fast and accurate estimator for blocking probability of optical networks
DRB de Araújo, CJA Bastos-Filho, JF Martins-Filho
Journal of Optical Communications and Networking 7 (5), 380-391, 2015
352015
Multi-objective fish school search
CJA Bastos-Filho, ACS Guimarães
International Journal of Swarm Intelligence Research (IJSIR) 6 (1), 23-40, 2015
352015
Application of PSO-based clustering algorithms on educational databases
P Santos, M Macedo, E Figueiredo, CJ Santana, F Soares, H Siqueira, ...
2017 IEEE Latin American Conference on Computational Intelligence (LA-CCI), 1-6, 2017
332017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20