Παρακολούθηση
Markus Müller
Markus Müller
Amazon Alexa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Very deep self-attention networks for end-to-end speech recognition
NQ Pham, TS Nguyen, J Niehues, M Müller, S Stüker, A Waibel
arXiv preprint arXiv:1904.13377, 2019
1692019
A very low resource language speech corpus for computational language documentation experiments
P Godard, G Adda, M Adda-Decker, J Benjumea, L Besacier, ...
arXiv preprint arXiv:1710.03501, 2017
622017
Linguistic unit discovery from multi-modal inputs in unwritten languages: Summary of the “Speaking rosetta” JSALT 2017 workshop
O Scharenborg, L Besacier, A Black, M Hasegawa-Johnson, F Metze, ...
2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2018
362018
Phoneme boundary detection using deep bidirectional lstms
J Franke, M Mueller, F Hamlaoui, S Stueker, A Waibel
Speech Communication; 12. ITG Symposium, 1-5, 2016
342016
Using language adaptive deep neural networks for improved multilingual speech recognition
M Müller, A Waibel
Proceedings of the 12th International Workshop on Spoken Language …, 2015
302015
Multilingual shifting deep bottleneck features for low-resource ASR
QB Nguyen, J Gehring, M Müller, S Stüker, A Waibel
2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2014
272014
Enhancing Backchannel Prediction Using Word Embeddings.
R Ruede, M Müller, S Stüker, A Waibel
Interspeech, 879-883, 2017
262017
Language adaptive multilingual CTC speech recognition
M Müller, S Stüker, A Waibel
Speech and Computer: 19th International Conference, SPECOM 2017, Hatfield …, 2017
252017
Language adaptive DNNS for improved low resource speech recognition.
M Müller, S Stüker, A Waibel
Interspeech, 3878-3882, 2016
242016
Dynamic Transcription for Low-Latency Speech Translation.
J Niehues, TS Nguyen, E Cho, TL Ha, K Kilgour, M Müller, M Sperber, ...
Interspeech, 2513-2517, 2016
242016
Tie your embeddings down: Cross-modal latent spaces for end-to-end spoken language understanding
B Agrawal, M Müller, S Choudhary, M Radfar, A Mouchtaris, R McGowan, ...
ICASSP 2022-2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2022
222022
Yeah, right, uh-huh: a deep learning backchannel predictor
R Ruede, M Müller, S Stüker, A Waibel
Advanced social interaction with agents: 8th international workshop on …, 2019
212019
Multilingual adaptation of RNN based ASR systems
M Miiller, S Stiiker, A Waibel
2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2018
202018
Using neural networks for data-driven backchannel prediction: A survey on input features and training techniques
M Mueller, D Leuschner, L Briem, M Schmidt, K Kilgour, S Stueker, ...
Human-Computer Interaction: Interaction Technologies: 17th International …, 2015
202015
Speech technology for unwritten languages
O Scharenborg, L Besacier, A Black, M Hasegawa-Johnson, F Metze, ...
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 28, 964-975, 2020
182020
Lecture translator-speech translation framework for simultaneous lecture translation
M Müller, TS Nguyen, J Niehues, E Cho, B Krüger, TL Ha, K Kilgour, ...
Proceedings of the 2016 Conference of the North American Chapter of the …, 2016
162016
Towards improving low-resource speech recognition using articulatory and language features
M Müller, S Stüker, A Waibel
Proceedings of the 13th International Conference on Spoken Language Translation, 2016
152016
Joint ASR and language identification using RNN-T: An efficient approach to dynamic language switching
S Punjabi, H Arsikere, Z Raeesy, C Chandak, N Bhave, A Bansal, ...
ICASSP 2021-2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2021
142021
Towards phoneme inventory discovery for documentation of unwritten languages
M Müller, J Franke, A Waibel, S Stüker
2017 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2017
142017
The 2014 KIT IWSLT speech-to-text systems for English, German and Italian
K Kilgour, M Heck, M Müller, M Sperber, S Stüker, A Waibel
Proceedings of the 11th International Workshop on Spoken Language …, 2014
132014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20