Παρακολούθηση
Michael Stamatakis
Michael Stamatakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geol.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Properties and hydration of blended cements with calcareous diatomite
D Kastis, G Kakali, S Tsivilis, MG Stamatakis
Cement and concrete research 36 (10), 1821-1826, 2006
1252006
The physical and mechanical properties of composite cements manufactured with calcareous and clayey Greek diatomite mixtures
D Fragoulis, MG Stamatakis, D Papageorgiou, E Chaniotakis
Cement and Concrete Composites 27 (2), 205-209, 2005
1042005
Zeolitic tuffs of Kimolos Island, Aegean Sea, Greece and their industrial potential
D Fragoulis, E Chaniotakis, MG Stamatakis
Cement and Concrete Research 27 (6), 889-905, 1997
981997
Tectono‐sedimentary evolution of the Plio‐Pleistocene Corinth rift, Greece
RL Gawthorpe, MR Leeder, H Kranis, E Skourtsos, JE Andrews, ...
Basin Research 30 (3), 448-479, 2018
852018
The influence of biogenic micro-silica-rich rocks on the properties of blended cements
MG Stamatakis, D Fragoulis, G Csirik, I Bedelean, S Pedersen
Cement and Concrete Composites 25 (2), 177-184, 2003
832003
Trace metal-rich Quaternary hydrothermal manganese oxide and barite deposit, Milos Island, Greece
JR Hein, MG Stamatakis, JS Dowling
Applied Earth Science 109 (2), 67-76, 2000
802000
The utilization of Ca-rich and Ca–Si-rich fly ashes in zeolites production
A Moutsatsou, E Stamatakis, K Hatzitzotzia, V Protonotarios
Fuel 85 (5-6), 657-663, 2006
782006
Borate minerals and related authigenic silicates in northeastern Mediterranean late Miocene continental basins
C Helvacı, MG Stamatakis, C Zagouroglou, J Kanaris
Exploration and Mining Geology 2 (2), 171-178, 1993
731993
Authigenic silicates and silica polymorphs in the Miocene saline-alkaline deposits of the Karlovassi Basin, Samos, Greece
MG Stamatakis
Economic Geology 84 (4), 788-798, 1989
681989
Mineralogy and technical properties of clayey diatomites from north and central Greece
I Ilia, M Stamatakis, T Perraki
Open Geosciences 1 (4), 393-403, 2009
672009
The zeolite deposits of Greece
MG Stamatakis, A Hall, JR Hein
Mineralium Deposita 31, 473-481, 1996
611996
Characterization of lightweight aggregates produced with clayey diatomite rocks originating from Greece
D Fragoulis, MG Stamatakis, E Chaniotakis, G Columbus
Materials Characterization 53 (2-4), 307-316, 2004
582004
The occurrence of phosphate minerals in lacustrine clayey diatomite deposits, Thessaly, Central Greece
MG Stamatakis, NK Koukouzas
Sedimentary Geology 139 (1), 33-47, 2001
582001
OCCURRENCE AND GENESIS OF HUNTITE HYDROMAGNESITE ASSEMBLAGES, KOZANI, GREECE-IMPORTANT NEW WHITE FILLERS AND EXTENDERS
MG Stamatakis
441995
A “Great Deepening”: chronology of rift climax, Corinth rift, Greece
MR Leeder, DF Mark, RL Gawthorpe, H Kranis, S Loveless, ...
Geology 40 (11), 999-1002, 2012
432012
A boron-bearing potassium feldspar in volcanic ash and tuffaceous rocks from Miocene lake deposits, Samos Island, Greece
MG Stamatakis
American Mineralogist 74 (1-2), 230-235, 1989
431989
The cation exchange capacity of the Greek zeolitic rocks
ΑΑ Φιλιππίδης, Ν Κατρινάρης, ΜΓ Σταματάκης, Α Δρακούλης, Ε Τζάμος
Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας 40 (2), 723-735, 2007
332007
Phosphate deposits of Neogene age in Greece. Mineralogy, geochemistry and genetic implications
MG Stamatakis
Geochemistry 64 (4), 329-357, 2004
322004
Geochemistry and diagenesis of Miocene lacustrine siliceous sedimentary and pyroclastic rocks, Mytilinii basin, Samos Island, Greece
MG Stamatakis, JR Hein, AC Magganas
Sedimentary Geology 64 (1-3), 65-78, 1989
321989
zeolites from Evros region, northern Greece: a potential use as cultivation substrate in hydroponics
M Stamatakis, N Koukouzas, C Vassilatos, E Kamenou, K Samantouros
Acta Horticulturae, 2001
312001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20