Παρακολούθηση
Casey Dugan
Casey Dugan
IBM Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα us.ibm.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Motivations for social networking at work
J DiMicco, DR Millen, W Geyer, C Dugan, B Brownholtz, M Muller
Proceedings of the 2008 ACM conference on Computer supported cooperative …, 2008
10762008
Make new friends, but keep the old: recommending people on social networking sites
J Chen, W Geyer, C Dugan, M Muller, I Guy
Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems …, 2009
6722009
Results from deploying a participation incentive mechanism within the enterprise
R Farzan, JM DiMicco, DR Millen, C Dugan, W Geyer, EA Brownholtz
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems …, 2008
3882008
Explaining models: an empirical study of how explanations impact fairness judgment
J Dodge, QV Liao, Y Zhang, RKE Bellamy, C Dugan
Proceedings of the 24th international conference on intelligent user …, 2019
3322019
Human-AI collaboration in data science: Exploring data scientists' perceptions of automated AI
D Wang, JD Weisz, M Muller, P Ram, W Geyer, C Dugan, Y Tausczik, ...
Proceedings of the ACM on human-computer interaction 3 (CSCW), 1-24, 2019
3112019
People sensemaking and relationship building on an enterprise social network site
JM DiMicco, W Geyer, DR Millen, C Dugan, B Brownholtz
2009 42nd Hawaii International Conference on System Sciences, 1-10, 2009
2812009
How data science workers work with data: Discovery, capture, curation, design, creation
M Muller, I Lange, D Wang, D Piorkowski, J Tsay, QV Liao, C Dugan, ...
Proceedings of the 2019 CHI conference on human factors in computing systems …, 2019
2752019
When the experiment is over: Deploying an incentive system to all the users
R Farzan, JM DiMicco, DR Millen, B Brownholtz, W Geyer, C Dugan
symposium on persuasive technology, 2008
1172008
Game determination of tag relevance for social bookmarking
C Dugan, M Muller, JW Redman, AD Travis, S Weber
US Patent 8,230,338, 2012
1132012
How data scientistswork together with domain experts in scientific collaborations: To find the right answer or to ask the right question?
Y Mao, D Wang, M Muller, KR Varshney, I Baldini, C Dugan, A Mojsilović
Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction 3 (GROUP), 1-23, 2019
1122019
Computer system and method for sentiment-based recommendations of discussion topics in social media
H Ahn, C Dugan, W Geyer, DR Millen
US Patent App. 13/080,939, 2012
1112012
Generating content recommendations from an online game
EA Brownholtz, C Dugan, W Geyer, DR Millen, MT Moore, M Muller
US Patent 8,028,022, 2011
1052011
Mental models of AI agents in a cooperative game setting
KI Gero, Z Ashktorab, C Dugan, Q Pan, J Johnson, W Geyer, M Ruiz, ...
Proceedings of the 2020 chi conference on human factors in computing systems …, 2020
982020
Recommending topics for self-descriptions in online user profiles
W Geyer, C Dugan, DR Millen, M Muller, J Freyne
Proceedings of the 2008 ACM conference on Recommender systems, 59-66, 2008
872008
Experiments on motivational feedback for crowdsourced workers
TY Lee, C Dugan, W Geyer, T Ratchford, J Rasmussen, NS Shami, ...
Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media 7 …, 2013
852013
People recommendation indicator method and apparatus in a social networking site
J Chen, C Dugan, W Geyer, M Muller
US Patent App. 12/637,479, 2011
842011
Designing ground truth and the social life of labels
M Muller, CT Wolf, J Andres, M Desmond, NN Joshi, Z Ashktorab, ...
Proceedings of the 2021 CHI conference on human factors in computing systems …, 2021
702021
Return On Contribution (ROC): A metric for enterprise social software
MJ Muller, J Freyne, C Dugan, DR Millen, J Thom-Santelli
ECSCW 2009, 143-150, 2009
672009
Autods: Towards human-centered automation of data science
D Wang, J Andres, JD Weisz, E Oduor, C Dugan
Proceedings of the 2021 CHI conference on human factors in computing systems …, 2021
632021
Documentation matters: Human-centered ai system to assist data science code documentation in computational notebooks
AY Wang, D Wang, J Drozdal, M Muller, S Park, JD Weisz, X Liu, L Wu, ...
ACM Transactions on Computer-Human Interaction 29 (2), 1-33, 2022
61*2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20