Παρακολούθηση
Yao Lu
Yao Lu
Microsoft Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microsoft.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
UA-DETRAC 2017: Report of AVSS2017 & IWT4S challenge on advanced traffic monitoring
S Lyu, M Chang, D Du, L Wen, H Qi, Y Li, Y Wei, L Ke, T Hu, MD Coco, ...
14th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based …, 2017
1512017
Evolving boxes for fast vehicle detection
L Wang, Y Lu, H Wang, Y Zheng, H Ye, X Xue
2017 IEEE international conference on multimedia and Expo (ICME), 1135-1140, 2017
1362017
Optasia: A relational platform for efficient large-scale video analytics
Y Lu, A Chowdhery, S Kandula
Proceedings of the Seventh ACM Symposium on Cloud Computing, 57-70, 2016
130*2016
Accelerating machine learning inference with probabilistic predicates
Y Lu, A Chowdhery, S Kandula, S Chaudhuri
Proceedings of the 2018 International Conference on Management of Data, 1493 …, 2018
1162018
Correlative multi-label multi-instance image annotation
X Xue, W Zhang, J Zhang, B Wu, J Fan, Y Lu
2011 International Conference on Computer Vision, 651-658, 2011
1042011
Salient object detection using concavity context
Y Lu, W Zhang, H Lu, X Xue
2011 International Conference on Computer Vision, 233-240, 2011
992011
Precise temporal action localization by evolving temporal proposals
H Qiu, Y Zheng, H Ye, Y Lu, F Wang, L He
Proceedings of the 2018 ACM on International Conference on Multimedia …, 2018
372018
Learning attention map from images
Y Lu, W Zhang, C Jin, X Xue
2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1067-1074, 2012
362012
Coherent parametric contours for interactive video object segmentation
Y Lu, X Bai, L Shapiro, J Wang
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2016
302016
Optimizing Machine Learning Inference Queries with Correlative Proxy Models
Z Yang, Z Wang, Y Huang, Y Lu, C Li, XS Wang
International Conference on Very Large Data Bases (VLDB), 2022
212022
Warper: Efficiently Adapting Learned Cardinality Estimators to Data and Workload Drifts
B Li, Y Lu, S Kandula
ACM International Conference on Management of Data (SIGMOD), 2022
212022
Pre-training summarization models of structured datasets for cardinality estimation
Y Lu, S Kandula, AC König, S Chaudhuri
Proceedings of the VLDB Endowment 15 (3), 414-426, 2021
192021
Zeus: Efficiently Localizing Actions in Videos using Reinforcement Learning
P Chunduri, J Bang, Y Lu, J Arulraj
ACM International Conference on Management of Data (SIGMOD), 2022
152022
Crowd counting with density adaption networks
L Wang, W Shao, Y Lu, H Ye, J Pu, Y Zheng
arXiv preprint arXiv:1806.10040, 2018
142018
Semantic context learning with large-scale weakly-labeled image set
Y Lu, W Zhang, K Zhang, X Xue
Proceedings of the 21st ACM international conference on Information and …, 2012
142012
Serving and Optimizing Machine Learning Workflows on Heterogeneous Infrastructures
Y Wu, M Lentz, D Zhuo, Y Lu
arXiv preprint arXiv:2205.04713, 2023
132023
Approximate partition selection for big-data workloads using summary statistics
K Rong, Y Lu, P Bailis, S Kandula, P Levis
arXiv preprint arXiv:2008.10569, 2020
122020
Closing the loop for edge detection and object proposals
Y Lu, L Shapiro
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 31 (1), 2017
112017
Automatic image annotation with weakly labeled dataset
W Zhang, Y Lu, X Xue, J Fan
Proceedings of the 19th ACM international conference on Multimedia, 1185-1188, 2011
92011
EVA: An End-to-End Exploratory Video Analytics System
GT Kakkar, J Cao, P Chunduri, Z Xu, SR Vyalla, P Dintyala, A Prabakaran, ...
Proceedings of the Seventh Workshop on Data Management for End-to-End …, 2023
62023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20