Παρακολούθηση
Martín Hötzel Escardó
Martín Hötzel Escardó
Professor of Theoretical Computer Science, University of Birmingham,UK
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.bham.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
PCF extended with real numbers
MH Escardó
Theoretical Computer Science 162 (1), 79-115, 1996
2231996
Synthetic topology: of data types and classical spaces
M Escardó
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 87, 21-156, 2004
1572004
Comparing Cartesian closed categories of (core) compactly generated spaces
M Escardó, J Lawson, A Simpson
Topology and its Applications 143 (1-3), 105-145, 2004
1372004
Properly injective spaces and function spaces
MH Escardó
Topology and its Applications 89 (1-2), 75-120, 1998
1031998
Calculus in coinductive form
D Pavlovic, MH Escardó
Proceedings. Thirteenth Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science …, 1998
901998
Topologies on spaces of continuous functions
M Escardó, R Heckmann
Topology proceedings 26 (2), 545-564, 2001
842001
PCF extended with real numbers: A domain-theoretic approach to higher-order exact real number computation
MH Escardó
University of London Imperial College of Science, Technology and Medicine …, 1997
731997
Selection functions, bar recursion and backward induction
M Escardó, P Oliva
Mathematical structures in computer science 20 (2), 127-168, 2010
722010
Semantics of a sequential language for exact real-number computation
JR Marcial-Romero, MH Escardo
Theoretical Computer Science 379 (1-2), 120-141, 2007
652007
Semantics of exact real arithmetic
PJ Potts, A Edalat, MH Escardó
Proceedings of Twelfth Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science …, 1997
621997
Integration in real PCF
A Edalat, MH Escardó
Information and Computation 160 (1-2), 128-166, 2000
572000
Exhaustible sets in higher-type computation
M Escardo
Logical methods in computer science 4, 2008
532008
The regular-locally compact coreflection of a stably locally compact locale
MH Escardó
Journal of Pure and Applied Algebra 157 (1), 41-55, 2001
532001
Sequential games and optimal strategies
M Escardó, P Oliva
Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering …, 2011
512011
A metric model of PCF
M Escardo
Workshop on Realizability Semantics and Applications 417, 418, 1999
511999
The way-below relation of function spaces over semantic domains
T Erker, MH Escardó, K Keimel
Topology and its Applications 89 (1-2), 61-74, 1998
501998
The inconsistency of a Brouwerian continuity principle with the Curry–Howard interpretation
M Hötzel Escardó, C Xu
13th International Conference on Typed Lambda Calculi and Applications (TLCA …, 2015
472015
A universal characterization of the closed Euclidean interval
MH Escardó, AK Simpson
Proceedings 16th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 115-125, 2001
432001
Comparing functional paradigms for exact real-number computation
A Bauer, MH Escardó, A Simpson
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 488-500, 2002
422002
Notions of Anonymous Existence in Martin-L\" of Type Theory
N Kraus, M Escardó, T Coquand, T Altenkirch
Logical Methods in Computer Science 13, 2017
392017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20