Παρακολούθηση
Vaithianathan Venkatasubramanian
Vaithianathan Venkatasubramanian
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eecs.wsu.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
WACS-wide-area stability and voltage control system: R&D and online demonstration
CW Taylor, DC Erickson, KE Martin, RE Wilson, V Venkatasubramanian
Proceedings of the IEEE 93 (5), 892-906, 2005
5012005
Designing the next generation of real-time control, communication, and computations for large power systems
K Tomsovic, DE Bakken, V Venkatasubramanian, A Bose
Proceedings of the IEEE 93 (5), 965-979, 2005
4232005
Local bifurcations and feasibility regions in differential-algebraic systems
V Venkatasubramanian, H Schattler, J Zaborszky
IEEE Transactions on Automatic Control 40 (12), 1992-2013, 1995
3221995
Dynamics of large constrained nonlinear systems-a taxonomy theory [power system stability]
V Venkatasubramanian, H Schattler, J Zaborsky
Proceedings of the IEEE 83 (11), 1530-1561, 1995
2381995
Oscillation monitoring system based on wide area synchrophasors in power systems
G Liu, J Quintero, VM Venkatasubramanian
2007 iREP symposium-bulk power system dynamics and control-VII. Revitalizing …, 2007
2022007
Electromechanical mode estimation using recursive adaptive stochastic subspace identification
SAN Sarmadi, V Venkatasubramanian
IEEE Transactions on Power Systems 29 (1), 349-358, 2013
1722013
Global voltage dynamics: study of a generator with voltage control, transmission, and matched MW load
V Venkatasubramanian, H Schattler, J Zaborszky
29th IEEE Conference on Decision and Control, 3045-3056, 1990
1671990
Analysis of 1996 Western American electric blackouts
V Venkatasubramanian, Y Li
Bulk Power System Dynamics and Control-VI, Cortina d’Ampezzo, Italy, 22-27, 2004
1632004
Oscillation monitoring from ambient PMU measurements by frequency domain decomposition
G Liu, V Venkatasubramanian
2008 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2821-2824, 2008
1622008
Fast time-varying phasor analysis in the balanced three-phase large electric power system
V Venkatasubramanian, H Schattler, J Zaborszky
IEEE Transactions on Automatic Control 40 (11), 1975-1982, 1995
1541995
Inter-area resonance in power systems from forced oscillations
SAN Sarmadi, V Venkatasubramanian
IEEE Transactions on Power Systems 31 (1), 378-386, 2015
1432015
A fast voltage security assessment method using adaptive bounding
H Liu, A Bose, V Venkatasubramanian
Proceedings of the 21st International Conference on Power Industry Computer …, 1999
1071999
Application of time-synchronized measurements in power system transmission networks
M Kezunovic, S Meliopoulos, V Venkatasubramanian, V Vittal
Springer, 2014
1002014
Coexistence of four different attractors in a fundamental power system model
V Venkatasubramanian, W Ji
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and …, 1999
991999
Methods for calculating oscillations in large power systems
K Kim, H Schattler, V Venkatasubramanian, J Zaborszky, P Hirsch
IEEE Transactions on power systems 12 (4), 1639-1648, 1997
991997
Intelligent Design" Real-Time Simulation for Smart Grid Control and Communications Design
D Anderson, C Zhao, C Hauser, V Venkatasubramanian, D Bakken, ...
IEEE Power and Energy Magazine 10 (1), 49-57, 2011
982011
Hard-limit induced chaos in a fundamental power system model
W Ji, V Venkatasubramanian
International Journal of Electrical Power & Energy Systems 18 (5), 279-295, 1996
981996
A taxonomy of the dynamics of the large power system with emphasis on its voltage stability
V Venkatasubramanian, H Schattler, J Zaborszky
Bulk Power System Voltage Phenomena II: Voltage Stability and Security, 944, 1991
911991
Multi-dimensional Fourier ringdown analysis for power systems using synchrophasors
Z Tashman, H Khalilinia, V Venkatasubramanian
IEEE Transactions on Power Systems 29 (2), 731-741, 2013
802013
Singularity induced bifurcation and the van der Pol oscillator
V Venkatasubramanian
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and …, 1994
741994
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20