Παρακολούθηση
Vasilis Stavrou
Vasilis Stavrou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aueb.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Social media profiling: A Panopticon or Omniopticon tool?
L Mitrou, M Kandias, V Stavrou, D Gritzalis
Proc. of the 6th Conference of the Surveillance Studies Network, 1-15, 2014
1602014
Proactive insider threat detection through social media: The YouTube case
M Kandias, V Stavrou, N Bozovic, D Gritzalis
Proceedings of the 12th ACM workshop on Workshop on privacy in the …, 2013
1352013
History of information: the case of privacy and security in social media
D Gritzalis, M Kandias, V Stavrou, L Mitrou
Proc. of the History of Information Conference, 283-310, 2014
1082014
Can we trust this user? Predicting insider's attitude via YouTube usage profiling
M Kandias, V Stavrou, N Bozovic, L Mitrou, D Gritzalis
2013 IEEE 10th International Conference on Ubiquitous Intelligence and …, 2013
1062013
Which side are you on? A new Panopticon vs. privacy
M Kandias, L Mitrou, V Stavrou, D Gritzalis
2013 International Conference on Security and Cryptography (SECRYPT), 1-13, 2013
1052013
Exiting the risk assessment maze: A meta-survey
D Gritzalis, G Iseppi, A Mylonas, V Stavrou
ACM Computing Surveys (CSUR) 51 (1), 1-30, 2018
1002018
Insider threat: enhancing BPM through social media
D Gritzalis, V Stavrou, M Kandias, G Stergiopoulos
2014 6th International Conference on New Technologies, Mobility and Security …, 2014
752014
Business Process Modeling for Insider threat monitoring and handling
V Stavrou, M Kandias, G Karoulas, D Gritzalis
Trust, Privacy, and Security in Digital Business: 11th International …, 2014
692014
Is Xenios Zeus Still Alive? Destination Image of Athens in the Years of Recession
A Gkritzali, D Gritzalis, V Stavrou
Journal of Travel Research, 2017
592017
Stress level detection via OSN usage pattern and chronicity analysis: An OSINT threat intelligence module
M Kandias, D Gritzalis, V Stavrou, K Nikoloulis
Computers & Security 69, 3-17, 2017
352017
An Ensemble Filter for Indoor Positioning in a Retail Store Using Bluetooth Low Energy Beacons
V Stavrou, C Bardaki, D Papakyriakopoulos, K Pramatari
Sensors 19 (20), 4550, 2019
292019
Profiling online social networks users: an omniopticon tool
M Kandias, L Mitrou, V Stavrou, D Gritzalis
International Journal of Social Network Mining 2 (4), 293-313, 2017
272017
YouTube user and usage profiling: Stories of political horror and security success
M Kandias, L Mitrou, V Stavrou, D Gritzalis
E-Business and Telecommunications: International Joint Conference, ICETE …, 2014
212014
Enhance shopping experience and support decision making leveraging BLE beacons in a grocery retail store
S Triantafyllou, L Koutsokera, V Stavrou, A Griva
DMST Student Conference 27, 1-9, 2017
62017
Smart Retail: Efficient in-store localization using ensemble classifiers
V Stavrou, D Papakyriakopoulos
Proceedings of the 24th Pan-Hellenic Conference on Informatics, 301-304, 2020
22020
Introduction to Social Media Investigation-A hands-on Approach, Jennifer Golbeck
V Stavrou, D Gritzalis
Elsevier Publications, USA (2015). Comput. Secur 55, 128-129, 2015
22015
Introduction to Computer and Network Security: Navigating Shades of Gray
V Stavrou, D Gritzalis
Computers & Security, 173, 2014
12014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17