Παρακολούθηση
Tsuhan Chen
Tsuhan Chen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nus.edu.sg
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Recent advances in convolutional neural networks
J Gu, Z Wang, J Kuen, L Ma, A Shahroudy, B Shuai, T Liu, X Wang, ...
Pattern recognition 77, 354-377, 2018
59252018
icoseg: Interactive co-segmentation with intelligent scribble guidance
D Batra, A Kowdle, D Parikh, J Luo, T Chen
2010 IEEE computer society conference on computer vision and pattern …, 2010
6202010
Efficient feature extraction for 2D/3D objects in mesh representation
C Zhang, T Chen
Proceedings 2001 International Conference on Image Processing (Cat. No …, 2001
5722001
The painful face: Pain expression recognition using active appearance models
AB Ashraf, S Lucey, JF Cohn, T Chen, Z Ambadar, K Prkachin, P Solomon, ...
Proceedings of the 9th international conference on Multimodal interfaces, 9-14, 2007
5572007
Understanding images of groups of people
AC Gallagher, T Chen
2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 256-263, 2009
4672009
Audio-visual integration in multimodal communication
T Chen, RR Rao
Proceedings of the IEEE 86 (5), 837-852, 1998
4451998
Video-based face recognition using adaptive hidden markov models
X Liu, T Chen
2003 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern …, 2003
4292003
Multiview imaging and 3DTV
A Kubota, A Smolic, M Magnor, M Tanimoto, T Chen, C Zhang
IEEE signal processing magazine 24 (6), 10-21, 2007
4272007
Image retrieval with geometry-preserving visual phrases
Y Zhang, Z Jia, T Chen
CVPR 2011, 809-816, 2011
3972011
Aesthetic visual quality assessment of paintings
C Li, T Chen
IEEE Journal of selected topics in Signal Processing 3 (2), 236-252, 2009
3732009
Audiovisual speech processing
T Chen
IEEE signal processing magazine 18 (1), 9-21, 2001
3612001
Audio feature extraction and analysis for scene segmentation and classification
Z Liu, Y Wang, T Chen
Journal of VLSI signal processing systems for signal, image and video …, 1998
3601998
Clothing cosegmentation for recognizing people
AC Gallagher, T Chen
2008 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 1-8, 2008
3562008
Towards computational models of kinship verification
R Fang, KD Tang, N Snavely, T Chen
2010 IEEE International conference on image processing, 1577-1580, 2010
3452010
A survey on image-based rendering—representation, sampling and compression
C Zhang, T Chen
Signal Processing: Image Communication 19 (1), 1-28, 2004
3272004
An active learning framework for content-based information retrieval
C Zhang, T Chen
IEEE transactions on multimedia 4 (2), 260-268, 2002
3182002
Locating faces and facial parts
HP Graf, T Chen, E Petajan, E Cosatto
Proc. International Workshop on Automatic Face-and Gesture-Recognition, 41-46, 1995
2821995
Biometrics-based cryptographic key generation
YJ Chang, W Zhang, T Chen
2004 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME)(IEEE Cat …, 2004
2812004
A mixed bag of emotions: Model, predict, and transfer emotion distributions
KC Peng, T Chen, A Sadovnik, AC Gallagher
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
2452015
Video conference system and method of providing parallax correction and a sense of presence
RL Andersson, T Chen, BG Haskell
US Patent 5,500,671, 1996
2441996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20