Παρακολούθηση
Jan Dirk Wegner
Jan Dirk Wegner
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uzh.ch
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Semantic3d. net: A new large-scale point cloud classification benchmark
T Hackel, N Savinov, L Ladicky, JD Wegner, K Schindler, M Pollefeys
arXiv preprint arXiv:1704.03847, 2017
8232017
Classification with an edge: Improving semantic image segmentation with boundary detection
D Marmanis, K Schindler, JD Wegner, S Galliani, M Datcu, U Stilla
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 135, 158-172, 2018
6372018
The ISPRS benchmark on urban object classification and 3D building reconstruction
F Rottensteiner, G Sohn, J Jung, M Gerke, C Baillard, S Benitez, ...
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information …, 2012
5302012
The perfect match: 3d point cloud matching with smoothed densities
Z Gojcic, C Zhou, JD Wegner, A Wieser
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
4452019
Results of the ISPRS benchmark on urban object detection and 3D building reconstruction
F Rottensteiner, G Sohn, M Gerke, JD Wegner, U Breitkopf, J Jung
ISPRS journal of photogrammetry and remote sensing 93, 256-271, 2014
3822014
Fast semantic segmentation of 3D point clouds with strongly varying density
T Hackel, JD Wegner, K Schindler
ISPRS annals of the photogrammetry, remote sensing and spatial information …, 2016
3702016
Semantic segmentation of aerial images with an ensemble of CNSS
D Marmanis, JD Wegner, S Galliani, K Schindler, M Datcu, U Stilla
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information …, 2016
3642016
Learning aerial image segmentation from online maps
P Kaiser, JD Wegner, A Lucchi, M Jaggi, T Hofmann, K Schindler
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 55 (11), 6054-6068, 2017
3172017
A higher-order CRF model for road network extraction
JD Wegner, JA Montoya-Zegarra, K Schindler
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2013
2272013
Keypoint-based 4-points congruent sets–automated marker-less registration of laser scans
PW Theiler, JD Wegner, K Schindler
ISPRS journal of photogrammetry and remote sensing 96, 149-163, 2014
2202014
Contour detection in unstructured 3D point clouds
T Hackel, JD Wegner, K Schindler
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
2062016
Cataloging public objects using aerial and street-level images-urban trees
JD Wegner, S Branson, D Hall, K Schindler, P Perona
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2016
1892016
Learning multiview 3d point cloud registration
Z Gojcic, C Zhou, JD Wegner, LJ Guibas, T Birdal
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2020
1722020
Topological map extraction from overhead images
Z Li, JD Wegner, A Lucchi
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
1522019
Country-wide high-resolution vegetation height mapping with Sentinel-2
N Lang, K Schindler, JD Wegner
Remote Sensing of Environment 233, 111347, 2019
1422019
Global canopy height regression and uncertainty estimation from GEDI LIDAR waveforms with deep ensembles
N Lang, N Kalischek, J Armston, K Schindler, R Dubayah, JD Wegner
Remote sensing of environment 268, 112760, 2022
136*2022
From Google Maps to a fine-grained catalog of street trees
S Branson, JD Wegner, D Hall, N Lang, K Schindler, P Perona
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 135, 13-30, 2018
1332018
Features, color spaces, and boosting: New insights on semantic classification of remote sensing images
P Tokarczyk, JD Wegner, S Walk, K Schindler
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 53 (1), 280-295, 2014
1262014
Large-scale semantic 3d reconstruction: an adaptive multi-resolution model for multi-class volumetric labeling
M Blaha, C Vogel, A Richard, JD Wegner, T Pock, K Schindler
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
1112016
Building detection from one orthophoto and high-resolution InSAR data using conditional random fields
JD Wegner, R Hänsch, A Thiele, U Soergel
IEEE Journal of selected topics in applied Earth Observations and Remote …, 2010
1052010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20