Παρακολούθηση
Georges Dupret
Georges Dupret
Spotify
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα apple.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A user browsing model to predict search engine click data from past observations.
GE Dupret, B Piwowarski
Proceedings of the 31st annual international ACM SIGIR conference on …, 2008
5422008
Models of user engagement
J Lehmann, M Lalmas, E Yom-Tov, G Dupret
User Modeling, Adaptation, and Personalization: 20th International …, 2012
4002012
A model to estimate intrinsic document relevance from the clickthrough logs of a web search engine
G Dupret, C Liao
Proceedings of the third ACM international conference on Web search and data …, 2010
1642010
Method for Calculating Score for Search Query
S Fujita, G Dupret
US Patent App. 12/099,980, 2009
1572009
Modeling user search behavior
R Baeza-Yates, C Hurtado, M Mendoza, G Dupret
Third Latin American Web Congress (LA-WEB'2005), 10 pp., 2005
1292005
Absence time and user engagement: evaluating ranking functions
G Dupret, M Lalmas
Proceedings of the sixth ACM international conference on Web search and data …, 2013
952013
A study of mobile search queries in Japan
R Baeza-Yates, G Dupret, J Velasco
Proceedings of the International World Wide Web Conference, 2007
922007
Incorporating recency in network search using machine learning
A Dong, Y Chang, R Zhang, Z Zheng, GA Mishne, J Bai, KB Buchner, ...
US Patent 8,886,641, 2014
842014
Bootstrap re-sampling for unbalanced data in supervised learning
G Dupret, M Koda
European Journal of Operational Research 134 (1), 141-156, 2001
772001
Web search engine evaluation using clickthrough data and a user model
G Dupret, V Murdock, B Piwowarski
WWW2007 workshop Query Log Analysis: Social and Technological Challenges 2, 2007
702007
Mining user web search activity with layered bayesian networks or how to capture a click in its context
B Piwowarski, G Dupret, R Jones
Proceedings of the Second ACM International Conference on Web Search and …, 2009
582009
Evaluation in (XML) information retrieval: Expected precision-recall with user modelling (EPRUM)
B Piwowarski, G Dupret
Proceedings of the 29th annual international ACM SIGIR conference on …, 2006
492006
Online multitasking and user engagement
J Lehmann, M Lalmas, G Dupret, R Baeza-Yates
Proceedings of the 22nd ACM international conference on Information …, 2013
362013
Latent concepts and the number orthogonal factors in latent semantic analysis
G Dupret
Proceedings of the 26th annual international ACM SIGIR conference on …, 2003
352003
Estimation of singular values of very large matrices using random sampling
M Kobayashi, G Dupret, O King, H Samukawa
Computers & Mathematics with Applications 42 (10-11), 1331-1352, 2001
332001
Automatic query recommendation using click-through data
G Dupret, M Mendoza
IFIP World Computer Congress, TC 12, 303-312, 2006
322006
WSCD2013: workshop on web search click data 2013
P Serdyukov, G Dupret, N Craswell
Proceedings of the sixth ACM international conference on Web search and data …, 2013
312013
Session based click features for recency ranking
Y Inagaki, N Sadagopan, GEAMR Dupret, C Liao, A Dong, Y Chang, ...
US Patent 8,255,390, 2012
312012
Precision recall with user modeling (PRUM) Application to structured information retrieval
B Piwowarski, P Gallinari, G Dupret
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 25 (1), 1-es, 2007
292007
A user behavior model for average precision and its generalization to graded judgments
G Dupret, B Piwowarski
Proceedings of the 33rd international ACM SIGIR conference on research and …, 2010
252010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20