Παρακολούθηση
Professor Dr.  M. Moshiul Hoque
Professor Dr. M. Moshiul Hoque
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cuet.ac.bd - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mobile data science and intelligent apps: concepts, AI-based modeling and research directions
IH Sarker, MM Hoque, MK Uddin, T Alsanoosy
Mobile Networks and Applications 26, 285-303, 2021
872021
Combined DWT-DCT based digital image watermarking technique for copyright protection
K Deb, MS Al-Seraj, MM Hoque, MIH Sarkar
2012 7th International Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2012
792012
Sentiment analysis of Bengali texts on online restaurant reviews using multinomial Naïve Bayes
O Sharif, MM Hoque, E Hossain
2019 1st International Conference on Advances in Science, Engineering and …, 2019
432019
Crime Prediction Using Spatio-Temporal Data
S Hossain, A Abtahee, I Kashem, MM Hoque, IH Sarker
COMS 2 2020, CCIS 1235, 277-289, 2020
382020
A parsing methodology for Bangla natural language sentences
MM Hoque, MM Ali
Proceedings of International Conference on Computer and Information …, 2003
372003
Sentiment Polarity Detection on Bengali Book Reviews Using Multinomial Naive Bayes
E Hossain, O Sharif, MM Hoque
Progress in Advanced Computing and Intelligent Engineering: Proceedings of …, 2021
312021
Detecting suspicious texts using machine learning techniques
O Sharif, MM Hoque, ASM Kayes, R Nowrozy, IH Sarker
Applied Sciences 10 (18), 6527, 2020
262020
NLP-CUET@ DravidianLangTech-EACL2021: Offensive Language Detection from Multilingual Code-Mixed Text using Transformers
O Sharif, E Hossain, MM Hoque
Proceedings of the First Workshop on Speech and Language Technologies for …, 2021
222021
An empirical framework to control human attention by robot
MM Hoque, T Onuki, E Tsuburaya, Y Kobayashi, Y Kuno, T Sato, ...
Computer Vision–ACCV 2010 Workshops: ACCV 2010 International Workshops …, 2011
212011
Automatic Detection of Eye Cataract using Deep Convolution Neural Networks (DCNNs)
MR Hossain, S Afroze, N Siddique, MM Hoque
2020 IEEE Region 10 Symposium (TENSYMP), 2020
202020
Controlling human attention through robot's gaze behaviors
MM Hoque, T Onuki, Y Kobayashi, Y Kuno
2011 4th International Conference on Human System Interactions, HSI 2011 …, 2011
202011
An Efficient K-means Clustering Algorithm for Analysing COVID-19
M Zubair, MD Iqbal, A Shil, E Haque, MM Hoque, IH Sarker
In: Abraham A., Hanne T., Castillo O., Gandhi N., Nogueira Rios T., Hong TP …, 2021
192021
A Rule Based Expert System to Assess Coronary Artery Disease under Uncertainty
S Hossain, D Sarma, RJ Chakma, W Alam, MM Hoque, IH Sarker
COMS 2 2020, CCIS 1235, 143-159, 2020
182020
Helping-Hand: a data glove technology for rehabilitation of monoplegia patients
YA Rahman, MM Hoque, KI Zinnah, IM Bokhary
2014 9th International Forum on Strategic Technology (IFOST), 199-204, 2014
182014
Effect of robot’s gaze behaviors for attracting and controlling human attention
M Moshiul Hoque, T Onuki, Y Kobayashi, Y Kuno
Advanced Robotics 27 (11), 813-829, 2013
182013
Hybrid spectrum sharing with cooperative secondary user selection in cognitive radio networks
MF Kader, A Asaduzzaman, MM Hoque
KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS) 7 (9), 2081-2100, 2013
182013
SentiLSTM: A Deep Learning Approach for Sentiment Analysis of Restaurant Reviews
E Hossain, O Sharif, MM Hoque, IH Sarker
Hybrid Intelligent Systems. HIS 2020. Advances in Intelligent Systems and …, 2021
172021
Attracting and controlling human attention through robot's behaviors suited to the situation
MM Hoque, T Onuki, D Das, Y Kobayashi, Y Kuno
Proceedings of the seventh annual ACM/IEEE international conference on human …, 2012
172012
Context-sensitive phrase structure rule for structural representation of Bangla natural language sentences
MM Hoque, MM Ali
Proceedings of ICCIT, Dhaka, 615-620, 2004
172004
Combating hostility: Covid-19 fake news and hostile post detection in social media
O Sharif, E Hossain, MM Hoque
arXiv preprint arXiv:2101.03291, 2021
162021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20