Παρακολούθηση
Markos Papageorgiou
Markos Papageorgiou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dssl.tuc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Review of road traffic control strategies
M Papageorgiou, C Diakaki, V Dinopoulou, A Kotsialos, Y Wang
Proceedings of the IEEE 91 (12), 2043-2067, 2003
14162003
ALINEA: A local feedback control law for on-ramp metering
M Papageorgiou, H Hadj-Salem, JM Blosseville
Transportation Research Record 1320 (1), 58-67, 1991
10761991
Real-time freeway traffic state estimation based on extended Kalman filter: a general approach
Y Wang, M Papageorgiou
Transportation Research Part B: Methodological 39 (2), 141-167, 2005
9432005
Freeway ramp metering: An overview
M Papageorgiou, A Kotsialos
IEEE Trans. Intelligent Transportation Systems 3 (4), 271-281, 2002
8792002
METANET: A macroscopic simulation program for motorway networks
A Messner, M Papageorgiou
Traffic Engineering & Control 31 (8-9), 466-470, 1990
6081990
Modelling and real-time control of traffic flow on the southern part of Boulevard Périphérique in Paris: Part I: Modelling
M Papageorgiou, JM Blosseville, H Hadj-Salem
Transportation Research Part A: General 24 (5), 345-359, 1990
5641990
ALINEA local ramp metering: Summary of field results
M Papageorgiou, H Hadj-Salem, F Middelham
Transportation research record 1603 (1), 90-98, 1997
5351997
Optimierung: statische, dynamische, stochastische Verfahren
M Papageorgiou
Springer-Verlag, 2012
528*2012
A multivariable regulator approach to traffic-responsive network-wide signal control
C Diakaki, M Papageorgiou, K Aboudolas
Control Engineering Practice 10 (2), 183-195, 2002
5112002
Dynamic modeling, assignment, and route guidance in traffic networks
M Papageorgiou
Transportation Research Part B: Methodological 24 (6), 471-495, 1990
4901990
Exploiting the fundamental diagram of urban networks for feedback-based gating
M Keyvan-Ekbatani, A Kouvelas, I Papamichail, M Papageorgiou
Transportation Research Part B: Methodological 46 (10), 1393-1403, 2012
4532012
Applications of automatic control concepts to traffic flow modeling and control.
M Papageorgiou
Springer-Verlag, Berlin, W. Germ, 1983
4411983
Coordinated and integrated control of motorway networks via non-linear optimal control
A Kotsialos, M Papageorgiou, M Mangeas, H Haj-Salem
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 10 (1), 65-84, 2002
4332002
Effects of variable speed limits on motorway traffic flow
M Papageorgiou, E Kosmatopoulos, I Papamichail
Transportation Research Record 2047 (1), 37-48, 2008
4182008
Traffic flow modeling of large-scale motorway networks using the macroscopic modeling tool METANET
A Kotsialos, M Papageorgiou, C Diakaki, Y Pavlis, F Middelham
Intelligent Transportation Systems, IEEE Transactions on 3 (4), 282-292, 2002
4052002
Macroscopic modelling of traffic flow on the Boulevard Périphérique in Paris
M Papageorgiou, JM Blosseville, H Hadj-Salem
Transportation Research Part B: Methodological 23 (1), 29-47, 1989
3911989
Store-and-forward based methods for the signal control problem in large-scale congested urban road networks
K Aboudolas, M Papageorgiou, E Kosmatopoulos
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 17 (2), 163-174, 2009
3832009
Optimal motorway traffic flow control involving variable speed limits and ramp metering
RC Carlson, I Papamichail, M Papageorgiou, A Messmer
Transportation Science 44 (2), 238-253, 2010
3402010
Some remarks on macroscopic traffic flow modelling
M Papageorgiou
Transportation Research Part A: Policy and Practice 32 (5), 323-329, 1998
3261998
Modelling and real-time control of traffic flow on the southern part of Boulevard Périphérique in Paris: Part II: Coordinated on-ramp metering
M Papageorgiou, JM Blosseville, H Haj-Salem
Transportation Research Part A: General 24 (5), 361-370, 1990
3181990
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20