Παρακολούθηση
Athena Vakali
Athena Vakali
Professor of Computer Science, Aristotle University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csd.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cloud computing: Distributed internet computing for IT and scientific research
MD Dikaiakos, D Katsaros, P Mehra, G Pallis, A Vakali
IEEE Internet computing 13 (5), 10-13, 2009
12782009
Community detection in social media: Performance and application considerations
S Papadopoulos, Y Kompatsiaris, A Vakali, P Spyridonos
Data mining and knowledge discovery 24, 515-554, 2012
8172012
Large scale crowdsourcing and characterization of twitter abusive behavior
A Founta, C Djouvas, D Chatzakou, I Leontiadis, J Blackburn, G Stringhini, ...
Proceedings of the international AAAI conference on web and social media 12 (1), 2018
6702018
Insight and perspectives for content delivery networks
G Pallis, A Vakali
Communications of the ACM 49 (1), 101-106, 2006
6572006
Content delivery networks: Status and trends
A Vakali, G Pallis
IEEE Internet Computing 7 (6), 68-74, 2003
6122003
Mean birds: Detecting aggression and bullying on twitter
D Chatzakou, N Kourtellis, J Blackburn, E De Cristofaro, G Stringhini, ...
Proceedings of the 2017 ACM on web science conference, 13-22, 2017
4852017
Sentiment analysis leveraging emotions and word embeddings
M Giatsoglou, MG Vozalis, K Diamantaras, A Vakali, G Sarigiannidis, ...
Expert Systems with Applications 69, 214-224, 2017
4452017
Content delivery networks
R Buyya, M Pathan, A Vakali
Springer Science & Business Media, 2008
3592008
Urban planning and smart cities: Interrelations and reciprocities
LG Anthopoulos, A Vakali
The Future Internet: Future Internet Assembly 2012: From Promises to Reality …, 2012
3012012
A unified deep learning architecture for abuse detection
AM Founta, D Chatzakou, N Kourtellis, J Blackburn, A Vakali, I Leontiadis
Proceedings of the 10th ACM conference on web science, 105-114, 2019
2512019
Behind the cues: A benchmarking study for fake news detection
G Gravanis, A Vakali, K Diamantaras, P Karadais
Expert Systems with Applications 128, 201-213, 2019
2182019
Intrusion detection in RBAC-administered databases
E Bertino, E Terzi, A Kamra, A Vakali
21st Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC'05), 10 pp.-182, 2005
2132005
Cluster-based landmark and event detection for tagged photo collections
S Papadopoulos, C Zigkolis, Y Kompatsiaris, A Vakali
IEEE Multimedia Magazine 18 (1), 52-63, 2011
1922011
A clustering-based prefetching scheme on a Web cache environment
G Pallis, A Vakali, J Pokorny
Computers & Electrical Engineering 34 (4), 309-323, 2008
1372008
A systematic review for smart city data analytics
V Moustaka, A Vakali, LG Anthopoulos
ACM Computing Surveys (cSuR) 51 (5), 1-41, 2018
1222018
Content delivery networks: State of the art, insights, and imperatives
M Pathan, R Buyya, A Vakali
Content Delivery Networks, 3-32, 2008
1212008
LDAP: framework, practices, and trends
V Koutsonikola, A Vakali
IEEE Internet Computing 8 (5), 66-72, 2004
1212004
Detecting cyberbullying and cyberaggression in social media
D Chatzakou, I Leontiadis, J Blackburn, ED Cristofaro, G Stringhini, ...
ACM Transactions on the Web (TWEB) 13 (3), 1-51, 2019
1202019
Measuring# GamerGate: A tale of hate, sexism, and bullying
D Chatzakou, N Kourtellis, J Blackburn, E De Cristofaro, G Stringhini, ...
Proceedings of the 26th international conference on world wide web companion …, 2017
1132017
PDetect: A clustering approach for detecting plagiarism in source code datasets
L Moussiades, A Vakali
The computer journal 48 (6), 651-661, 2005
1072005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20