Παρακολούθηση
Fabian J Theis
Fabian J Theis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα helmholtz-muenchen.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SCANPY: large-scale single-cell gene expression data analysis
FA Wolf, P Angerer, FJ Theis
Genome biology 19 (1), 1-5, 2018
22252018
SARS-CoV-2 entry factors are highly expressed in nasal epithelial cells together with innate immune genes
W Sungnak, N Huang, C Bécavin, M Berg, R Queen, M Litvinukova, ...
Nature medicine 26 (5), 681-687, 2020
21112020
SARS-CoV-2 receptor ACE2 is an interferon-stimulated gene in human airway epithelial cells and is detected in specific cell subsets across tissues
CGK Ziegler, SJ Allon, SK Nyquist, IM Mbano, VN Miao, CN Tzouanas, ...
Cell 181 (5), 1016-1035. e19, 2020
18372020
Science forum: the human cell atlas
A Regev, SA Teichmann, ES Lander, I Amit, C Benoist, E Birney, ...
elife 6, e27041, 2017
14292017
Computational analysis of cell-to-cell heterogeneity in single-cell RNA-sequencing data reveals hidden subpopulations of cells
F Buettner, KN Natarajan, FP Casale, V Proserpio, A Scialdone, FJ Theis, ...
Nature biotechnology 33 (2), 155-160, 2015
10272015
An atlas of genetic influences on human blood metabolites
SY Shin, EB Fauman, AK Petersen, J Krumsiek, R Santos, J Huang, ...
Nature genetics 46 (6), 543-550, 2014
9172014
Current best practices in single‐cell RNA‐seq analysis: a tutorial
MD Luecken, FJ Theis
Molecular systems biology 15 (6), e8746, 2019
9082019
Diffusion pseudotime robustly reconstructs lineage branching
L Haghverdi, M Büttner, FA Wolf, F Buettner, FJ Theis
Nature methods 13 (10), 845-848, 2016
8442016
Severe COVID-19 is marked by a dysregulated myeloid cell compartment
J Schulte-Schrepping, N Reusch, D Paclik, K Baßler, S Schlickeiser, ...
Cell 182 (6), 1419-1440. e23, 2020
8032020
Generalizing RNA velocity to transient cell states through dynamical modeling
V Bergen, M Lange, S Peidli, FA Wolf, FJ Theis
Nature biotechnology 38 (12), 1408-1414, 2020
7602020
Genome-wide association analyses identify 18 new loci associated with serum urate concentrations
A Köttgen, E Albrecht, A Teumer, V Vitart, J Krumsiek, C Hundertmark, ...
Nature genetics 45 (2), 145-154, 2013
7552013
PAGA: graph abstraction reconciles clustering with trajectory inference through a topology preserving map of single cells
FA Wolf, FK Hamey, M Plass, J Solana, JS Dahlin, B Göttgens, ...
Genome biology 20 (1), 1-9, 2019
6202019
Deep learning: new computational modelling techniques for genomics
G Eraslan, Ž Avsec, J Gagneur, FJ Theis
Nature Reviews Genetics 20 (7), 389-403, 2019
6072019
Diffusion maps for high-dimensional single-cell analysis of differentiation data
L Haghverdi, F Buettner, FJ Theis
Bioinformatics 31 (18), 2989-2998, 2015
5192015
Single-cell RNA-seq denoising using a deep count autoencoder
G Eraslan, LM Simon, M Mircea, NS Mueller, FJ Theis
Nature communications 10 (1), 1-14, 2019
4992019
Eleven grand challenges in single-cell data science
D Lähnemann, J Köster, E Szczurek, DJ McCarthy, SC Hicks, ...
Genome biology 21 (1), 1-35, 2020
4892020
A cellular census of human lungs identifies novel cell states in health and in asthma
FA Vieira Braga, G Kar, M Berg, OA Carpaij, K Polanski, LM Simon, ...
Nature medicine 25 (7), 1153-1163, 2019
4702019
Hypergraphs and cellular networks
S Klamt, UU Haus, F Theis
PLoS computational biology 5 (5), e1000385, 2009
4582009
Sparse component analysis and blind source separation of underdetermined mixtures
P Georgiev, F Theis, A Cichocki
IEEE Transactions on Neural Networks 16 (4), 993, 2005
4412005
destiny: diffusion maps for large-scale single-cell data in R
P Angerer, L Haghverdi, M Büttner, FJ Theis, C Marr, F Buettner
Bioinformatics 32 (8), 1241-1243, 2016
4062016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20