Παρακολούθηση
Bruno Cremilleux
Bruno Cremilleux
Université de Caen, GREYC CNRS UMR 6072
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unicaen.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
From local patterns to global models: the LeGo approach to data mining
A Knobbe, B Crémilleux, J Fürnkranz, M Scholz
LeGo 8, 1-16, 2008
1262008
MVC—a preprocessing method to deal with missing values
A Ragel, B Cremilleux
Research and Development in Expert Systems XV: Proceedings of ES98, the …, 1999
1081999
Treatment of missing values for association rules
A Ragel, B Crémilleux
Research and Development in Knowledge Discovery and Data Mining: Second …, 1998
1061998
Mining dominant patterns in the sky
A Soulet, C Raïssi, M Plantevit, B Crémilleux
2011 IEEE 11th International Conference on Data Mining, 655-664, 2011
1052011
Constraint programming for mining n-ary patterns
M Khiari, P Boizumault, B Crémilleux
International Conference on Principles and Practice of Constraint …, 2010
902010
Condensed representation of emerging patterns
A Soulet, B Crémilleux, F Rioult
Advances in Knowledge Discovery and Data Mining: 8th Pacific-Asia Conference …, 2004
772004
Using transposition for pattern discovery from microarray data
F Rioult, JF Boulicaut, B Crémilleux, J Besson
Proceedings of the 8th ACM SIGMOD workshop on Research issues in data mining …, 2003
732003
A data mining formalization to improve hypergraph minimal transversal computation
C Hébert, A Bretto, B Crémilleux
Fundamenta Informaticae 80 (4), 415-433, 2007
702007
Simplest rules characterizing classes generated by δ-free sets
B Crémilleux, JF Boulicaut
Research and Development in Intelligent Systems XIX: Proceedings of ES2002 …, 2003
612003
An efficient framework for mining flexible constraints
A Soulet, B Crémilleux
Advances in Knowledge Discovery and Data Mining: 9th Pacific-Asia Conference …, 2005
532005
The maximum common substructure as a molecular depiction in a supervised classification context: experiments in quantitative structure/biodegradability relationships
B Cuissart, F Touffet, B Crémilleux, R Bureau, S Rault
Journal of chemical information and computer sciences 42 (5), 1043-1052, 2002
532002
Adequate condensed representations of patterns
A Soulet, B Crémilleux
Data mining and knowledge discovery 17, 94-110, 2008
472008
A unified view of objective interestingness measures
C Hébert, B Crémilleux
International Workshop on Machine Learning and Data Mining in Pattern …, 2007
472007
A quality index for decision tree pruning
D Fournier, B Crémilleux
Knowledge-Based Systems 15 (1-2), 37-43, 2002
452002
Constrained distance based clustering for time-series: a comparative and experimental study
T Lampert, TBH Dao, B Lafabregue, N Serrette, G Forestier, B Crémilleux, ...
Data Mining and Knowledge Discovery 32, 1663-1707, 2018
432018
Discovering structural alerts for mutagenicity using stable emerging molecular patterns
JP Métivier, A Lepailleur, A Buzmakov, G Poezevara, B Crémilleux, ...
Journal of chemical information and modeling 55 (5), 925-940, 2015
402015
Ecclat: a new approach of clusters discovery in categorical data
N Durand, B Cremilleux
Research and Development in Intelligent Systems XIX: Proceedings of ES2002 …, 2003
402003
Discovering linguistic patterns using sequence mining
N Béchet, P Cellier, T Charnois, B Crémilleux
International Conference on Intelligent Text Processing and Computational …, 2012
392012
Mining (soft-) skypatterns using dynamic CSP
W Ugarte Rojas, P Boizumault, S Loudni, B Crémilleux, A Lepailleur
Integration of AI and OR Techniques in Constraint Programming: 11th …, 2014
372014
Skypattern mining: From pattern condensed representations to dynamic constraint satisfaction problems
W Ugarte, P Boizumault, B Crémilleux, A Lepailleur, S Loudni, M Plantevit, ...
Artificial Intelligence 244, 48-69, 2017
362017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20