Παρακολούθηση
David Daney
David Daney
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Interval-analysis-based determination of the wrench-feasible workspace of parallel cable-driven robots
M Gouttefarde, D Daney, JP Merlet
IEEE Transactions on Robotics 27 (1), 1-13, 2010
2512010
A portable, modular parallel wire crane for rescue operations
JP Merlet, D Daney
2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2834-2839, 2010
1712010
Wrench-feasible workspace of parallel cable-driven mechanisms
M Gouttefarde, JP Merlet, D Daney
Proceedings 2007 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 2007
1622007
Choosing measurement poses for robot calibration with the local convergence method and Tabu search
D Daney, Y Papegay, B Madeline
The International Journal of Robotics Research 24 (6), 501-518, 2005
1412005
A reconfigurable modular robotic endoluminal surgical system: vision and preliminary results
K Harada, D Oetomo, E Susilo, A Menciassi, D Daney, JP Merlet, P Dario
Robotica 28 (2), 171-183, 2010
1362010
Interval method for calibration of parallel robots: Vision-based experiments
D Daney, N Andreff, G Chabert, Y Papegay
Mechanism and Machine Theory 41 (8), 929-944, 2006
1132006
Dimensional synthesis of parallel robots with a guaranteed given accuracy over a specific workspace
JP Merlet, D Daney
Proceedings of the 2005 IEEE international conference on robotics and …, 2005
892005
Efficient and safe global constraints for handling numerical constraint systems
Y Lebbah, C Michel, M Rueher, D Daney, JP Merlet
SIAM Journal on Numerical Analysis 42 (5), 2076-2097, 2005
882005
Optimal measurement configurations for Gough platform calibration
D Daney
Proceedings 2002 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 2002
872002
Bounds on real eigenvalues and singular values of interval matrices
M Hladík, D Daney, E Tsigaridas
SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications 31 (4), 2116-2129, 2010
812010
Kinematic calibration of the Gough platform
D Daney
Robotica 21 (6), 677-690, 2003
792003
Determination of the wrench-closure workspace of 6-DOF parallel cable-driven mechanisms
M Gouttefarde, JP Merlet, D Daney
Advances in Robot Kinematics, 315-322, 2006
692006
Robust parallel robot calibration with partial information
D Daney, IZ Emiris
ICRA, 3262-3267, 2001
662001
Self calibration of Gough platform using leg mobility constraints
D Daney
10th world congress of International Federation for the Theory of Machines …, 1999
661999
Legs interference checking of parallel robots over a given workspace or trajectory
JP Merlet, D Daney
Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 2006
612006
Exact kinematics analysis of car’s suspension mechanisms using symbolic computation and interval analysis
YA Papegay, JP Merlet, D Daney
Mechanism and Machine Theory 40 (4), 395-413, 2005
532005
Interval methods for certification of the kinematic calibration of parallel robots
D Daney, Y Papegay, A Neumaier
IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2004. Proceedings …, 2004
522004
A filtering method for the interval eigenvalue problem
M Hladík, D Daney, E Tsigaridas
Applied Mathematics and Computation 217 (12), 5236-5242, 2011
502011
A formal-numerical approach to determine the presence of singularity within the workspace of a parallel robot.
JP Merlet, D Daney
In 2nd Workshop on Computational Kinematics, 167-176, 2001
502001
A computational model for a regenerator
J Gary, DE Daney, R Radebaugh
Proc. of the 3rd Cryocooler Conf., 1985
501985
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20